🇻🇳|Cuộc Bỏ phiếu Tap thứ Tư: Tổng Kết

Đội ngũ The Abyss thông báo kết quả cuộc bỏ phiếu tap thứ tư mà chúng tôi đã chạy từ ngày 10 tháng 9 (0:00 UTC) đến ngày 12 tháng 9 (0:00 UTC). Và điều này là: với 62,39% số phiếu bầu, số tiền hàng tháng (ngân sách) được phân bổ cho phát triển nền tảng và tiếp thị đã được tăng từ 1125 lên 1687,5 ETH.

Các kết quả bỏ phiếu tăng tap có thể được tìm thấy tại trang DAICO chuyên dụng và tại trang web chính thức của The Abyss. Để xác minh thêm, vui lòng truy cập trang hợp đồng thông minh của chúng tôi trên Etherscan.

Như mọi khi, hoàn toàn tuân thủ các quy tắc của DAICO, quy trình bỏ phiếu đã được tiến hành mà không vi phạm gì, trong khi hoàn toàn minh bạch và có cho tất cả các chủ token ABYSS.

Chúng tôi muốn cảm ơn tất cả các cử tri cho thời gian và sự tham gia của bạn và cũng cho sự hỗ trợ của bạn. Xem xét các điều kiện thị trường khắc nghiệt, điều này là cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi bây giờ. Chúng tôi thực sự đánh giá cao điều này.

Trân thành cảm ơn!

Kính gửi những lời chúc tốt nhất,

Đội ngũ The Abyss


Telegram (VN)DiscordFacebookTwitterLinkedInBitcoinTalkRedditVimeoGitHub