🇻🇳|DAICO Bắt đầu 18 tháng 4, 2018 (14:00 UTC)

Ngay trước khi Token Sale dự kiến bắt đầu (vào ngày 16 tháng 4 năm 2018), chúng tôi đã phát hiện ra sai lầm trong việc đặt tỷ giá token ABYSS. Chúng tôi đã đóng trang web ngay lập tức để ngăn người dùng mua token. Thật không may, một số giao dịch đã được gửi trực tiếp đến hợp đồng thông minh.

Hiện tại, nhóm kỹ thuật của The Abyss đã fix tất cả các vấn đề kỹ thuật, dẫn đến tình trạng này. Lỗi đã được sửa và tải lên Github để bạn xem. Hợp đồng thông minh mới sẽ được triển khai lại và địa chỉ mới sẽ có sẵn trong tài khoản của bạn.

Chúng tôi xin lỗi vì chúng tôi đã không kịp thời ngăn chặn các khoản tiền được gửi trực tiếp đến hợp đồng thông minh. Thật không may, một số giao dịch đã được gửi và chúng tôi không thể xử lý chúng đúng cách. Tuy nhiên, bạn sẽ được cung cấp cơ hội để tham gia vào Token Sale (DAICO) bằng tiền bạn đã gửi hoặc với một khoản tiền mới. Bên cạnh đó, tất cả những người tham gia đã gửi giao dịch vào ngày 16 tháng 4 năm 2018 đều có thể hoàn lại được toàn bộ khoản tiền (không bao gồm phí giao dịch). Kiểm tra hướng dẫn này để biết thêm thông tin về cách hoàn lại tiền.

Một ngày trước khi Token Sale (16 tháng 4), chúng tôi đã xuất bản địa chỉ hợp đồng thông minh để bạn có thể nghiên cứu mã của nó. Không phải để gửi tiền. Tất cả đóng góp chỉ nên qua tài khoản của người dùng. Vì lý do này, nếu bạn gửi giao dịch trực tiếp đến địa chỉ hợp đồng thông minh mà không sử dụng hướng dẫn trên tài khoản, bạn sẽ không có cơ hội nhận được khoản thưởng 3% cho lần đóng góp đầu tiên của bạn.

Chúng tôi rất tiếc về tình trạng này, và sẽ không bao giờ để nó tái diễn.

Chúng tôi sẽ chờ bạn tại Token Sale (DAICO), bắt đầu từ ngày 18 tháng 4 năm 2018, 14:00 UTC và kết thúc vào ngày 18 tháng 5 năm 2018 cùng một lúc. Việc tính thời gian cho tiền thưởng sẽ bắt đầu cùng với Token Sale.

Kính gửi những lời chúc tốt nhất,

Đội ngũ The Abyss


Telegram (VN)DiscordFacebookTwitterLinkedInBitcoinTalkRedditVimeoGitHub