🇻🇳|Phát triển Nền tảng: Cập nhật 18

Chào mọi người! Vui lòng xem báo cáo trạng thái phát triển dưới đây, báo cáo này bao gồm khoảng thời gian từ ngày 24 tháng 12, 2018 đến mùng 6 tháng 1, 2019. Trong khung thời gian này, chúng tôi tập trung mạnh vào Thiết kế Màu tối thích ứng (phát triển các thành phần React/Redux), phát triển thêm hệ thống lưu thông SDK và Token và cần cù làm việc với các nhiệm vụ khác.

Thiết kế Màu tối Thích ứng

Chúng tôi đã lắp ráp ứng dụng web hợp nhất mới, với các thành phần front-end được tích hợp:

 • Trang Chủ;
 • Trang Trò chơi;
 • Menu Trò chơi;
 • Menu người dùng;
 • Cửa sổ đăng ký;
 • Cửa sổ ủy quyền người dùng;
 • Thống kê chương trình referral.

Chức năng này ở trên đã hoàn thành 100% và đang trong quá trình ổn định. Các chức năng dưới đây hiện đang được phát triển trong các thành phần React/Redux:

 • Gửi Token;
 • Lịch sử giao dịch.

Hệ thống Lưu thông Token (TCS)

TCS đã chuyển sang giai đoạn tiếp theo bao gồm sự lựa chọn năng động của một ví nóng. Sau này có thể được sử dụng để rút token ABYSS (theo yêu cầu). Trong khi chuẩn bị giải pháp kỹ thuật TCS, chúng tôi đặc biệt chú ý đến việc đảm bảo lưu trữ khóa an toàn trong hệ thống: 14 vectơ tấn công khả thi đã được xem xét, các biện pháp cho phép giảm thiểu các mối đe dọa rủi ro cũng đã được xem xét.

Mã hóa và khóa chuyển giao sơ đồ hệ thống cấp cao
Hệ thống cấp thấp có tương tác tương tự

Tiến hóa cơ sở hạ tầng
Dựa trên kết quả nghiên cứu quy mô lớn, chúng tôi đã chọn và đã thử nghiệm hệ thống để thu thập và phân tích số liệu. Hệ thống hình ảnh này (Datadog) giúp đạt được sự hiểu biết đầy đủ về điều kiện hiện tại của nền tảng The Abyss kết hợp (kỹ thuật). Hệ thống này sẽ được khởi chạy trong Q1 2019.

Giao diện dữ liệu

Các điểm nổi bật kỹ thuật 2018

Chúng tôi cũng sẽ nhân cơ hội này để chia sẻ những điểm nổi bật chính trong phát triển The Abyss 2018. Từ khi bắt đầu dự án vào tháng 5 năm 2018, hơn 2000 nhiệm vụ đã được đặt trong tài khoản Jira của công ty chúng tôi. Nhiệm vụ kỷ niệm thứ 2000 được đặt vào ngày 26 tháng 12 năm 2018

Trong năm 2018, chúng tôi đã xuất bản hơn 100 Câu chuyện Người dùng Jira, mỗi câu chuyện bao gồm các nhiệm vụ phụ sau:

 • Phát triển thông số kỹ thuật;
 • Thiết kế bố trí;
 • Viết giải pháp kỹ thuật;
 • Phát triển giải pháp phần mềm máy chủ;
 • Phát triển trình duyệt ứng dụng khách;
 • Phát triển ứng dụng máy tính.

Bên cạnh đó, có rất nhiều nghiên cứu, thử nghiệm, loại bỏ các lỗ hổng, tối ưu hóa mã và tái cấu trúc.

Tầm nhìn của chúng tôi đã thay đổi, trong năm 2018, chúng tôi đã sửa đổi khái niệm thiết kế nền tảng The Abyss ba lần. Trước khi đưa ra phiên bản cuối cùng của giao diện mới, chúng tôi đã phát triển hai khái niệm trực quan (Prototype -> Phiên bản Pre Alfa).

Đội ngũ The Abyss đã tăng lên, đạt 25 nhân viên (trong các bộ phận Phát triển/Marketing/Quản trị và Pháp lý).

Cuối cùng, theo thống kê của GitLab, đội ngũ đã viết hơn 440 MB mã trong kho Web-frontend, Server-backend và Desktop. Để đạt đến cấp độ này, hơn 4000 cam kết đã được thực hiện.

2000 cam kết trong kho lưu trữ Web-frontend
1769 cam kết trong kho lưu trữ API-backend

Hôm nay kết thúc tại đây. Đội ngũ The Abyss sẽ báo cho bạn cập nhật về tiến trình phát triển hai lần mỗi tháng. Báo cáo tiếp theo được lên lịch vào ngày 21 tháng 1, 2019.

Hãy theo dõi! Chúng tôi có nhiều điều để cho bạn thấy trong năm nay!

Kính gửi những lời chúc tốt nhất,

Đội ngũ The Abyss


Telegram (VN)DiscordFacebookTwitterLinkedInBitcoinTalkRedditVimeoGitHub