🇻🇳|Phát triển Nền tảng: Cập nhật 5

Xin kính chào, Cộng đồng The Abyss! Đến lúc để cập nhật quá trình phát triển.

Báo cáo tình trạng phát triển hiện tại bao gồm khoảng thời gian từ ngày 25 tháng 6 đến mùng 8 tháng 7. Cũng như trước đây, công việc của chúng tôi (trong khung thời gian Giai đoạn 2) tập trung vào việc tái thiết kế nền tảng phân phối kỹ thuật số của The Abyss và mở rộng chức năng của nó bằng cách thêm các tính năng mới. Thông tin dưới đây được chia sẻ bởi Alexander Malyshev, Project Manager tại The Abyss.

Hoạt động của đội ngũ The Abyss từ ngày 25 tháng 6 đến mùng 8 tháng 7 năm 2018

Thiết kế lại The Abyss

Theo thông báo chính thức, chúng tôi sẽ giới thiệu một thiết kế hoàn toàn mới của nền tảng The Abyss rất sớm, vào ngày 19 tháng 7. Tính đến nay, 85% mục tiêu đã được hoàn thành. Hãy xem những gì chúng tôi đã làm đến ngày hôm nay.

Đã đạt được:

  • Chúng tôi đã hoàn thành thiết kế của Trang chính (Cửa hàng) và Trang trò chơi của nền tảng (Trang sản phẩm). Hoàn toàn mới và thân thiện với người dùng;
  • Thiết kế “Hồ sơ của tôi” hoàn thành 80%;
  • Thiết kế trang Trò chơi (Trang sản phẩm) đang được triển khai bởi các nhà phát triển front-end của The Abyss.

Bên cạnh đó, thiết kế nền tảng sẽ có 15 mẫu cửa sổ mới (hiện đang được phát triển).

Mở rộng chức năng nền tảng

Nhiều nỗ lực cũng đã được thực hiện trong điều khoản của việc thêm các tính năng mới:

  • Để đáp ứng yêu cầu của bạn, chúng tôi đã thêm mô-đun dữ liệu nội dung cụ thể chứa tất cả thông tin về các referral của bạn;
  • Tùy chọn “Rút token ABYSS” đã được xem xét trong phần cuối và hiện đang được triển khai bởi các nhà phát triển front-end của chúng tôi;
  • Phần “Lịch sử giao dịch” đã hoàn tất và sẽ hoàn toàn sẵn sàng hoạt động trong phiên bản cập nhật của nền tảng The Abyss;
  • Việc tạo ra miền phân tích (hệ thống nội bộ để thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin về tất cả các hoạt động trên nền tảng để phân tích và tối ưu hóa trong tương lai) đã hoàn thành 50% tại thời điểm này.

Những hình ảnh dưới đây cho thấy tiến triển công việc hiện tại của Đội ngũ The Abyss và các kế hoạch của chúng tôi cho Giai đoạn 2 của quá trình phát triển.

Triển khai tùy chọn “Rút token ABYSS”
Kế hoạch thêm các tính năng mới vào trang The Abyss
Đội ngũ The Abyss trong công việc

Hôm nay kết thúc tại đây. Đội ngũ The Abyss sẽ báo cho bạn cập nhật về tiến trình phát triển hai lần mỗi tháng. Báo cáo tiếp theo được lên lịch vào ngày 23 tháng 7, 2018.

Và hãy theo dõi! Chúng tôi có nhiều điều để cho bạn biết!

Kính gửi những lời chúc tốt nhất,

Đội ngũ The Abyss


Telegram (VN)DiscordFacebookTwitterLinkedInBitcoinTalkRedditVimeoGitHub