🇻🇳|Tiến trình KYC / AML Của The Abyss Đã Bắt đầu

Các bạn thân mến, hôm nay chúng tôi đã bắt đầu thủ tục KYC/AML! Bây giờ bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình tại The Abyss và đăng ký nó.

Không cần vội vã. Tất cả sẽ có đủ thời gian để hoàn thành KYC/AML.

Trạng thái KYC/AML hiện tại của bạn cũng sẽ được hiển thị ở trong tài khoản (bảng mầu phía bên phải).

Nếu cần, hãy sử dụng hướng dẫn từng bước về cách để đăng ký và vượt qua quá trình xác minh: 
https://theabyss.link/vn-KYC-FAQ

Vui lòng chú ý:

Nếu bạn không mua token nhưng sẽ tham gia vào các chương trình referral để nhận tiền thưởng của Token Sale (DAICO), thì bạn không cần phải KYC/AML. Nhưng trong một số trường hợp ngoại lệ bên mình sẽ yêu cầu bạn làm thủ tục này.

Chúng tôi đã cố gắng hết sức để mang lại cho bạn trải nghiêm KYC/AML tốt nhất!

Cảm ơn tất cả những ai ủng hộ và tham gia!

Kính gửi các bạn những lời chúc tốt đẹp nhất,

Đội ngũ The Abyss


Telegram (VN)DiscordFacebookTwitterLinkedInBitcoinTalkRedditVimeoGitHub