🇻🇳|Vladimir Kurochkin AMA: Điểm nổi bật

Chào mọi người! Dưới đây là một số điểm nổi bật của AMA gần đây với Vladimir Kurochkin, Chủ tịch The Abyss. Điều này chia sẻ ý kiến của chúng tôi về vấn đề minh bạch trong ngành công nghiệp mật mã, lợi ích của DAICO và các kế hoạch của nhóm.

  1. DAICO dành cho những kẻ cứng rắn. Mọi người phải làm việc cần cù để bắt đầu token sale và thậm chí còn khó khăn hơn sau khi chứng minh đây là một thỏa thuận thực sự. DAICO là mô hình thuận lợi nhất cho hoạt động dài hạn và minh bạch. DAICO không dành cho những kẻ lừa đảo.
  2. Minh bạch và trụ cột pháp lý siêu mạnh cho phép chúng tôi cung cấp các thiết lập tốt nhất của tất cả các ICO trên thế giới cho đến nay — với 19 cặp giao dịch15 sàn được liệt kê.
  3. Sau khi token sale được khởi chạy, không thể thay đổi hợp đồng thông minh. Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để bảo vệ quá trình từ bất kỳ thao tác nào từ phía người giữ token và đội ngũ — không có đặc quyền cho bất kỳ ai.
  4. Chúng tôi có một cộng đồng tuyệt vời! 14 nghìn chủ sở hữu token có cơ hội bỏ phiếu để tăng tap hoặc bắt đầu hoàn lại tiền. Việc bỏ phiếu là một phản hồi chính — nếu chúng tôi đi đúng hướng.
  5. Chúng tôi luôn cho cộng đồng của chúng tôi được cập nhật liên tục về những phát triển, kết quả, tin tức và chương trình.
  6. Chúng tôi đang sử dụng một công nghệ blockchain tinh khiết — nắm chặt các nguyên tắc của nền dân chủ crypto. Chúng tôi biết phải làm gì, chúng tôi biết những dịch vụ nào chúng tôi sẽ mang đến cho người dùng của mình (đây là mẹo: tốt nhất).
  7. Tương lai của ngành crypto là tạo ra các sản phẩm mà token sẽ mang lại giá trị bổ sung, sẽ là cần thiết và được sử dụng. Chúng tôi kết hợp các yếu tố tốt nhất của ngành trò chơi điện tử và ngành blockchain. Chúng tôi sẽ mang lại các dịch vụ và tính năng cùng có lợi cho tất cả các bên.
  8. Hiện tại, chúng tôi đang chạy quá trình phát triển theo lộ trình. Chúng tôi đã thiết lập một số quan hệ đối tác đã được, sẽ được công bố trong thời gian tới!

Xem phiên bản đầy đủ của AMA tại https://www.youtube.com/watch?v=3DD5zbO6hU0

Kính gửi những lời chúc tốt nhất,

Đội ngũ The Abyss


Telegram (VN)DiscordFacebookTwitterLinkedInBitcoinTalkRedditVimeoGitHub