Låt Spotify hantera vår sjukvårdsdata

Alla har förstått att vi hamstrar enorma datamängder. Men få ser att enbart en minimal del av denna data faktiskt kommer till användning. Och en ännu mindre andel korspollineras med annan data för att skapa ny kunskap. Vore det inte dags att låta ett övergripande system koppla samman dessa källor och tillgängliggöra den för forskare, patienter och vårdpersonal.

Vi talar ofta om Sveriges goda förutsättningar att vara i framkant av den digitala omställningen. Vi har en bra infrastruktur med bredbandsuppkopplingar, personnummer som nyckel till komplexa samband och att vi är duktiga på att samla biomaterial, som har möjlighet att ge många svar.

Men vi talar inte om att vi bygger in kunskap i slutna rum, att vi inte har kapacitet att integrera all data vi samlar, eller att våra biobanker hamstrar för ett eventuellt framtida behov —väldigt lite för att hjälpa till att lösa dagens utmaningar.

Det finns mängder med små databaser som forskare skapar för sin egen skull. Medborgare i Sverige samlar på information genom aktivitetsarmband, uppkopplade badrumsvågar och iWatches. Sjukvården bygger register, administrationssystem och logistikdatabaser.

Samma forskare drömmer om att göra pengar på sin begränsade samling, medborgarna vet inte var dem ska göra av sin data och sjukvården kämpar med att mäkta med ny information som är spridd i nästan oändliga mängder administrativa system.

Betänk då ett holistiskt system. Ett protokoll som vet var all data finns och vem som äger den, samt vilka regler som gäller för användning av den — och möjligheten att samtidigt upprätthålla rådande lagstiftning. Då skulle vi på riktigt kunna skapa värde av våra enstaka guldkorn och generera ny kunskap utifrån den nyfikenhet som stillas av de frågor som systemet besvarar.

I likhet med Spotify skulle den data som bidrar till att besvara en fråga samtidigt generera en intäkt till dataägaren. Precis som artister bara får betalt ifall någon lyssnar på deras musik. Win-win-win. Forskarna får pengar ifall deras data är värdefull nog, medborgare vet var de ska lagra sin data och sjukvårdens komplexa informationshantering förenklas — och förädlar dess verksamhet.

Tveka inte att fortsätta diskutera med min Chatbot >>

För fler artikar och insikter följ mig på Facebook och/eller Linkedin

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Björn Arvidsson’s story.