Skapa utrymme för nya tankar

När resurserna är knappa skriker vi efter innovation och nytänk. Samtidigt kräver och mäter vi desperat produktionen. Fler måste göra mer. När vi egentligen behöver göra mindre för att kunna tänka klart. För att kunna prova nya idéer.

Så länge vi tror att brist på framsteg löses bäst genom att sätta press. Att den som inte hinner måste göra mer — jobba hårdare. Eller som ofta sker i tunnelbanan — att vi inte förstår att vi måste släppa av passagerare innan vi själva kan gå på. Vi måste vara smartare än så. Även under press.

Inom musikproduktion använder man uttrycket headroom. Ljudet från olika källor ska inte vara för högt innan man skapar den slutliga mixen. Det krävs utrymme att justera och balansera nivåerna mellan de olika frekvenserna. Och det går inte om inte utrymme finns. Det är inte annorlunda i vår hjärna. Vi kan inte låta alla delar arbeta på högvarv. En föreläsare uttryckte det som att vi behöver a place to play.

Därför prioriterar vi. Och hjälper varandra att prioritera. Det som är viktigt är sällan bråttom. Ju mer viktigt det är desto mer behöver vi reflektera, diskutera och prioritera.

Vi behöver hitta lärande system. Normalfallet av en uppgift som är krävande att lära sig är att vi utför den snabbare och skickligare andra gången. Ju mer komplicerad uppgift, desto mer vinst. Förädlingen av vår inlärning kan visualiseras i en omvänd exponentialitet. Där planar vinsten ut efter ett tag. Men vinsterna är stora i början.

Betänk att vi under detta år gör samma saker som förra året. Förutsatt att vi inte utfört exakt samma sysslor på samma sätt under många år kommer vi att behöva spendera mindre tid på dessa uppgifter i år. Resultatet blir bättre och tidsinvesteringen mindre. Bara där skapas utrymme för att tänka nytt, eller att utveckla vårt eget lärande system.

Utveckling och karriärsteg inom samma organisation tjänar därför på att bygga vidare på tidigare erfarenheter, samtidigt som vi utmanar oss med nya uppgifter. I en sådan organisation är inte titlar eller roller viktiga. Det är uppgifterna och ansvaret som är betydande. Och vi behöver hitta uppgifter vi älskar att utföra.

Do what you love and love what you do, som Richard Branson säger.

Tveka inte att fortsätta diskutera med min Chatbot >>

För fler artikar och insikter följ mig på Facebook och/eller Linkedin

Like what you read? Give Björn Arvidsson a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.