Pass The Pennies Game

เกมที่เข้าใจง่ายๆ เห็นชัดทุกกระบวนการทำงานแบบ Fail Fast Succeed Faster สำหรับสร้างทีม Agile ประโยชน์ของการใช้ Work in process limit (WIP) เพื่อสร้างศักยภาพการทำงานของทีมที่ดี

บ่อยครั้งที่ Agile coach ที่มักจะพบเจอคือการรอให้ทีมได้เจอประสบการณ์เพื่อ Fail Fast Succeed Faster ต้องใช้เวลานานซึ่งบางครั้งก็อาจจะสายเกินไป หากเราจะบอกหรือสื่อสารกับทีมตรงๆ ก็อาจทำให้ทีมไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ที่เราต้องการ เพราะยังไม่เจอปัญหากับตัวเอง ดังนั้นการนำเกมแบบ Lean Simulation มาใช้เป็นกิจกรรมใน Sprint Retrospective มีส่วนอย่างมากที่จะช่วยให้ทีมมองเห็นปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างง่ายๆ สนุกสนาน และทีมก็ยังสนิทกันมากขึ้นด้วย

สำหรับ Pass The Pennies เป็นกิจกรรมที่ผมได้แปลมาจากMarcus Hammarberg ซึ่งได้มีการพัฒนาต่อยอดเกมนี้มาจากหลายๆ เวอร์ชั่น ที่ท่านอื่นทำก่อนหน้านี้ กิจกรรม Pass The Pennies มีความเกี่ยวข้องกับการทำงานแบบ Kanban ที่มีการใช้แนวปฏิบัติแบบ Kaizen เพื่อหา Cycle time ที่เหมาะสมสำหรับนำไปกำหนด WIP Limit ลดการสูญเสียที่ไม่จำเป็นแต่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน

สิ่งที่ต้องใช้ในกิจกรรมนี้
1. ผู้เล่นเป็น Worker 4 คน (มีอีก 4 คนเป็น Supervisor ต้องมีอุปกรณ์จับเวลา)
2. เหรียญ 20 เหรียญ ประกอบด้วย
 - เหรียญ 10 บาท จำนวน 5 เหรียญ
 - เหรียญ 5 บาท จำนวน 5 เหรียญ
 - เหรียญ 2 บาท จำนวน 5 เหรียญ
 - เหรียญ 1 บาท จำนวน 5 เหรียญ
3. โต๊ะ 1 ตัว และเก้าอี้ 4 ตัว
4. กระดาน Whiteboard หรือ กระดาน Flip Chart สำหรับบันทึกสถิติ
5. คนจับเวลารวมเล่นเป็น Customer (ต้องมีอุปกรณ์จับเวลา)

วิธีดำเนินกิจกรรม
1. เป้าหมายของกิจกรรมคือ ส่งต่อเหรียญให้ครบทุกคน
2. สิ่งที่ผู้เล่นแต่ละคนต้องทำคือ กลับด้านเหรียญแล้วต่อให้ผู้เล่นคนอื่นๆ
3. เก็บสถิติเวลาของผู้เล่นแต่ละคน โดยจับเมื่อเริ่มกลับด้านเหรียญเหรียญแรก และหยุดเวลาเมื่อกลับด้านเหรียญเหรียญสุดท้าย
4. เก็บสถิติเวลารวมทันทีที่เหรียญแรก(ส่งต่อตามเงื่อนไขของแต่ละรอบ) มาถึง (First done)
5. เก็บสถิติเวลารวมเมื่อเหรียญถูกส่งต่อครบทั้งหมด (All done)

รอบที่ 1
วิธีเล่น
มีผู้เล่น 4 คนเรียกว่า Worker และอีก 4 คนเรียกว่า Supervisor
1. Worker คนที่ 1 จะใช้เพียง 1 มือเท่านั้นในการกลับด้านเหรียญ และต้องทำไม่ให้พลาด
2. Worker คนที่ 2 จะใช้เพียง 1 มือเท่านั้นในการกลับด้านเหรียญ และต้องทิ้งเหรียญลงพื้น 1 ครั้งต่อรอบชุดเหรียญ แล้วหยิบกลับมาดำเนินการต่อ
3. Worker คนที่ 3 จะใช้เพียง 2 มือในการกลับด้านเหรียญ และต้องทำไม่ให้พลาด 
4. Worker คนที่ 4 จะใช้เพียง 1 มือเท่านั้นในการกลับด้านเหรียญ และต้องทำไม่ให้พลาด
5. Supervisor ของแต่ละ Worker ทำการจับเวลาทันทีที่เริ่มกลับด้านเหรียญแรก และหยุดเวลาเมื่อกลับด้านเหรียญในเหรียญสุดท้าย เพื่อบันทึกเวลาของแต่ละ Worker
6. Customer จับเวลาเมื่อ Worker คนแรกเริ่มกลับด้านเหรียญจนสามารถมาถึง Worker คนสุดท้ายกลับเหรียญเสร็จ สำหรับเก็บสถิติ (First done) และจับเวลาสำหรับเหรียญทั้งหมดสามารถส่งมอบมายังลูกค้าได้ (All done)

ผลลัพธ์
- มีผู้เล่น (Worker) คนเดียวที่ต้อง active ตลอด นอกนั้นต้องมีรอคนอื่น
- Worker คนที่ 3 สามารถส่งต่อได้อย่างรวดเร็วกว่าคนอื่น เพราะใช้ 2 มือ
- Worker คนที่ 2 ต้องทิ้งเหรียญลงพื้น 1 ครั้ง ส่งผลต่อการดำเนินงาน ทำให้มีผู้เล่นคนอื่นต้องรอ
- เวลาของชุดเหรียญแรก (First done) ส่งมอบเสร็จครบถ้วน มาถึงพร้อมๆ เวลาของการเสร็จการดำเนินการทั้งหมด (All done)

รอบที่ 2
วิธีเล่น
1. ใช้กติกาแบบเดิม ส่วน Worker คนที่ 3 ทำการกลับด้านเหรียญทีละ 2 มือ และเหรียญที่ 5 สามารถใช้มือเดียวได้
2. ส่งต่อเหรียญชุดละ 5 เหรียญ ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะหมดครบทั้ง 20 เหรียญ
3. Supervisor จับเวลาเหมือนเดิม
4. Customer จับเวลาเหมือนเดิม

ผลลัพธ์
- ผู้เล่น (Worker) ทุกคน active ตลอด
- Worker คนที่ 3 ใช้ 2 มือ ไม่ได้ช่วยให้งานส่งมอบได้เร็วขึ้นเหมือนรอบที่แล้ว
- Worker คนที่ 2 ต้องทิ้งเหรียญลงพื้น 1 ครั้ง ส่งผลต่อการดำเนินงาน ทำให้มีผู้เล่นคนอื่นต้องรอนานกว่าเดิม โดยเฉพาะกับ Worker คนที่ 3
- เวลาของชุดเหรียญแรกมาส่งมอบถึงเร็วกว่าเหรียญสุดท้ายมาถึง และเวลาของการเสร็จการดำเนินการทั้งหมดโดยรวมเร็วขึ้น

รอบที่ 3
วิธีเล่น
1. ใช้กติกาแบบเดิม ยกเว้น Worker ที่ 3 ส่งต่อเหรียญทีละ 1 เหรียญ
2. ส่งต่อเหรียญชุดละ 1 เหรียญ ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะหมดครบทั้ง 20 เหรียญ
3. Supervisor จับเวลาเหมือนเดิม
4. Customer จับเวลาเหมือนเดิม

ผลลัพธ์
- 61% ของทุกขั้นตอนดำเนินงาน ผู้เล่น (Worker) ทุกคน active ตลอด มีส่วนช่วยให้งานเสร็จอย่างรวดเร็ว
- Worker คนที่ 3 ใช้ 2 มือ ไม่ได้ช่วยให้งานส่งมอบได้เร็วขึ้นเหมือนรอบที่แล้ว
- Worker คนที่ 2 ต้องทิ้งเหรียญลงพื้น 1 ครั้ง แต่ไม่ส่งผลต่อการดำเนินงาน และกลับมาส่งต่อได้อย่างรวดเร็วเหมือนเดิม
- เวลาของชุดเหรียญแรกมาส่งมอบถึงเร็วกว่าเหรียญสุดท้ายมาถึง และเวลาของการเสร็จการดำเนินการทั้งหมดโดยรวมเร็วขึ้นกว่ารอบก่อนหน้านี้มาก

กิจกรรมนี้ผมได้ทดลองใช้กับทีมที่บริษัทครับ

ผมได้มีการนำกิจกรรมน้ีไปทดลองใช้กับทีมพัฒนา Software ที่บริษัท ผลปรากฏว่าทีมมีความเข้าใจในกระบวนการทำงานมากขึ้น การทำงานที่ได้ประสิทธิภาพสูงสุด (เวลา, ปริมาณงานที่ส่งมอบ และ teamwork) และทีมยังสนิทกันมากขึ้นอีกด้วยครับ

ใครมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม หรือที่อื่นนำไปใช้เป็นยังไงบอกเล่ากันด้วยนะครับ :D

สมมติถ้าทดลองสลับให้ Supervisor เป็น Worker และ Worker เป็น Supervisor เพื่อทดสอบดูผลลัพธ์ว่า จากการที่ได้เห็นวิธีการที่ทำก่อนหน้านี้แล้ว มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะ…