Kaia Roman

Author of The Joy Plan, mindfulness teacher at SCCS, blogger @mindbodygreen, freelance tech writer, mama❤️ TheJoyPlan.com

Kaia Roman