En jurists tanker om rettferdighet

Audun Grytdal
Tidsbanken
Published in
4 min readSep 18, 2019

--

Høsten er godt i gang, og nye runder av Tidsbankens TidPrat er begynt. Denne fredagen hadde de gleden av å kunne introdusere høyesterettsadvokat Halfdan Mellbye som dagens TidPrater. Han ønsket å dele sine erfaringer rundt hvordan jurister tenker og arbeider, med fokus på blant annet rettferdighet. For hva er egentlig rettferdighet, og hvordan kan vi være sikker på at rettferdigheten har seiret?

Foto: Alexander Øvrebø

Vi er kommet til fredag 13. september, og høstens første skikkelige uvær er vente over Bergen og resten av Vestlandet. Selv om det ute er mørkt og vått, er stemningen inne i Tidsbankens lokaler noe helt annet. Der inne er det en lystbetont og nysgjerrig stemning blant de oppmøtte. Fredagens TidPrat blir holdt av Halfdan Mellbye, høyesterettsdommeren som ønsker å dele sine tanker og erfaringer rundt det å være jurist. Mellbye selv er partner i advokatfirmaet SANDS, som er et av Norges største forretningsjuridiske advokatfirmaer, der han spesialiserer seg innen blant annet personvern, fiskeri og oppdrett, konkurranserett og miljørett. SANDS består av 160 advokater totalt, med 67 partnere og 7 landsdekkende kontorer. Med all sin erfaring og kompetanse ønsket Halfdan Mellbye å dele sine tanker rundt jus og rettferdighet.

Foto: Alexander Øvrebø

Jus og rettferdighet

Loven er i stor grad uklar og utydelig, noe som gjør at det å jobbe med jus omhandler å tolke loven på best mulig vis.

«Bra jus er å argumentere riktig i henhold til rammeverket sitt», forteller Mellbye.

Samtidig som loven er uklar, er også verden som den brukes i uforutsigbar og bevegelig. Kombinasjonen gir på ene siden spillerom for aktørene som skal tolke den, men også et stort ansvar. Når det hele er uklart og uforutsigbart kan man ganske sikkert konkludere med at jus er vanskelig, noe som gjør at det å definere hva som er rettferdig på lik linje er vanskelig å tolke.
Halfdan Mellbye ønsket å trekke frem et eget eksempel angående rettferdighet for å belyse begrepet. På ene siden kan rettferdighet tolkes som at lovene er rettferdige. Men har rettferdigheten seiret om noen er blitt dømt i en domstol?
For noen kan bli dømt, og av og til er det rettferdig og riktig. Men av og til kan noen bli dømt, og det kan være urettferdig og på feil grunnlag. Dette skjer ofte fordi domstolene i stor grad er statsvennlige, og dette er noe Mellbye snakker en del om og konkretiserer med eksempelet sitt.

«Alle advokater har sine eksempler på dette, Fuskesaken er mitt eksempel», sier Mellbye

Fuskesaken. Mellbye hadde en klient som hadde blitt tatt i å jukse under en eksamen ved et universitet. Kort forklart hadde alle studentene bøker med seg med egne notater som skulle leveres inn til eksamensvaktene før eksamen begynte for gjennomlesning og kontroll. Klienten hadde i tillegg noen notater med seg som han ville lese på før eksamen begynte. Ved innlevering og sjekk av bøkene ble også notatene levert inn. Disse ble han fratatt ettersom han ikke fikk ha disse med seg på eksamen. Klienten hadde så tatt eksamen på vanlig måte uten notatene ettersom disse var tatt fra ham før eksamen. Etter eksamen ante han fred og ingen fare, men noen måneder senere fikk han beskjed at han hadde blitt tatt i juks. Han hadde tydelig ikke jukset på denne eksamen, men ble altså beskyldt for dette.
Mellbye tenkte at dette burde være en enkel sak å rette opp i, men der tok han feil. Saken gikk videre til domstolene hvor de tapte saken. En nokså urettferdig dom ettersom en som ikke har jukset blir dømt for dette, men dette er et tydelig eksempel hvordan domstolene er statsvennlige, i dette tilfellet mot en statlig-institusjon som universitet er.

Foto: Alexander Øvrebø

Så hvordan kan man egentlig konkludere med hva som er rettferdig? Sannheten her er nok lik slik som loven er, den er uklar og oppe for tolkning. Verden er som nevnt tidligere uforutsigbar og bevegelig, slik at hva som er rettferdig er opp til hver enkelts tolkning av verden. Om en advokat alltid “tror” på sin klient, selv om kanskje klienten faktisk er skyldig, vil nok en domfellelse av klienten føles som urettferdig, hvor den i mange andres øyne blir sett på som rettferdig. Slik kan det sees på i alle aspekter av livet når vi snakker om rettferdighet, det kommer an på hvilke bakgrunn vi har, og hvilke briller vi ser veden med. Det viktigste er at vi alle har vårt indre moralske kompass i orden, slik at vi i de fleste tilfeller kan peile oss inn mot hva som faktisk er rettferdig i livet og verden rundt oss.

--

--