Handel dør ikke, den endrer seg

Audun Grytdal
Tidsbanken
Published in
5 min readOct 23, 2019

Deguy har vært kunde hos Tidsbanken siden 2010, og var denne fredagens gjester for TidPrat. De delte sine erfaringer rundt det å drive butikk, og kunne meddele at den såkalte butikkdøden ikke er like reel som mange ønsker å fremstille den. Handel dør ikke, den endrer seg slik som den alltid har gjort.

Berit Aadland Senneseth(t.h.) og Caroline Vike under fredagens TidPrat. Foto: Alexander Øvrebø

På besøk denne gangen for TidPrat var Deguy, med partner Berit Aadland Senneseth og kreativ leder Caroline Vike. De ønsket å formidle hvordan det er å drive butikk i dag, med fokus på de endringene bransjen har gjennomgått de siste årene. En ting kunne de konkludere med en gang, og det var at Retail apokalypsen i stor grad var overdreven.

Nye utfordringer

Deguygruppen teller nå til sammen 8 klesbutikker inkludert en egen nettbutikk, og har siden 1974 solgt klær til de motebevisste bergenserne. Svein og Else Aadland startet eventyret med sin første butikk for 45 år siden, og har på denne tiden etablert seg som en velkjent aktør på markedet. Siden den gang har driften gått i arv til døtrene Berit(TidPrat-gjest) og Marianne Aadland Stølen som nå har helt andre utfordringer å forholde seg til enn det foreldrene hadde for så mange år siden.

For å lykkes i dag med å drive butikk er det viktig å være bevisst på den tiden, og det samfunnet man lever i. For selv om for eksempel netthandelen øker, er ikke et ensidig fokus på nettbutikk løsningen

Blandingen av nett og fysiske butikker er veien å gå, kunne Berit fortelle.

Tar man utgangspunkt i sentrumsbutikker i de store byene er det mer enn bare netthandelen som skaper hodebry. For dem er det stor konkurranse fra de store kjøpesentrene som samler, og trekker kundene unna sentrum. Samtidig er det andre elementer som påvirker sentrumshandelen, blant annet økte bompenger og færre parkeringsplasser for bilistene.
Et annet utviklingstrekk for alle klesbutikker nå er at de har mer miljøbevisste kunder. Kundene er nå opptatt av hvordan klærne ble laget, hvor de ble laget, og hvilket klimaavtrykk de har satt

Kundene er nå svært detaljfokuserte, og ønsker mer informasjon om klærenes opphav, og da faktisk hvordan sauen har hatt det, hva den spiste for eksempel, forteller Aadland.

Foto: Alexander Øvrebø

Kjerneverdier

Med de nye bevisste kundene er det viktig med kompetente ansatte som har stor varekunnskap. For Deguy er en av kjerneverdiene god varekunnskap, noe som er svært viktig for øyeblikket med de nye detaljfokuserte kundene. Da er nøkkelen å ha ansatte med den ekstra kompetansen for at det faktisk skal bli salg.
En annen kjerneverdi som Deguy har, er kvalitet. De selger klær av høy kvalitet, noe som kundene også er svært opptatt av for tiden. Kunder som er miljøbevisste ønsker bærekraftige klær av høy kvalitet, ettersom disse med stor sannsynlighet kommer til å vare mye lenger enn billige plagg av dårligere kvalitet. Det positive med plagg av høy kvalitet er at det holder seg bedre. I tillegg til at kvaliteten i seg selv er god, øker sannsynligheten for at man tar bedre vare på klærene når man “investerer” litt mer i plaggene.

Det er for tiden rett og slett stor etterspørsel etter kvalitet og naturprodukter, kan Caroline Vike fortelle.

Rekruttering

Et viktig element for å lykkes i handelsbransjen er altså å ha gode og kompetente ansatte. Det er ikke alltid like lett, og for Deguy er rekruttering til butikksjefsjobbene et vanskelig problem å håndtere. For å poengtere viktigheten av en butikksjefs rolle nå, kontra før i tiden, kunne de meddele at tidligere var prosessen slik at man leide et lokale, og deretter fant man seg en butikksjef til å drive butikken. Nå er det hele snudd på hode, først bør man finne den riktige butikksjefen, deretter kan man eventuelt finne et lokale å leie. En av grunnene til at det er vanskelig å rekruttere er at det er en bransje med svært ubekvem arbeidstid som ikke alltid er like forlokkende.
Et annet problem er når en butikksjef slutter og etterlater seg et vanskelig tomrom å fylle.
En av grunnene til at butikksjefene deres slutter er på grunn av manglende utviklingsmuligheter. Det er rett og slett ikke mulig å klatre mer karrieremessig fra den stillingen de har, noe som resulterer i at mange ønsker å prøve andre ting. Et tiltak for å unngå dette har vært å ha fokus på videre kursing av butikkledere for å kunne hjelpe dem med sin videre utvikling. Et annet tiltak er å inkludere butikksjefene mer, og butikksjefene til Deguy er blant annet med på innkjøp av nytt sortiment.
Dette er uansett et komplisert og krevende arbeid som det fra ledelsen sin side jobbes kontinuerlig med for å bedre.

Foto: Alexander Øvrebæ

En ny tid

Klesbutikker står ovenfor en ny hverdag med kunder som har nye krav og forventninger til butikkene de handler i. Samtidig har vi alle blitt mer digitale og valgene våre er endeløse. For Deguy betyr dette at de nå har en mer kalkulert og gjennomtenkt tilnærming i sine prosesser. Det stilles nå større krav i henhold til inntjening og lønnsomhet i en bransje som nå står ovenfor en ny virkelighet. For Deguy er Tidsbanken en viktig del av å håndtere dette, og det forenkler arbeidet med vaktlister, timelister og lønn.

«Om jeg skulle solgt Tidsbanken til noen ville jeg fortalt hvor enkelt det var å bruke», sier Aadland.

For dem handler det om å være på lag med tiden og menneskene, slik at de alltid når ut og treffer kundene sine, slik de alltid har gjort de siste 45 årene. For selv om mange snakker om en retail apokalypse i form av døden for butikkene, kunne Berit meddele at apokalypse også kan bety åpenbaring. Altså ikke en butikkdød, men heller en endring, en åpenbaring av en ny tid for butikkene.

--

--