För admin: utelåsta användare

I de senaste versionerna av TimeEdit har vi som bekant skärpt lösenordsregler, börjat neka inloggning efter för många felaktiga inloggningsförsök med mera. För att underlätta administrationen har vi lagt till en röd meddelandetext i användarfönstret, bredvid knappen “Tillåt inloggning”. Texten förklarar varför användaren inte kan logga in och kan i dagsläget vara någon av följande:

Blockerad

Användaren har blockerats efter för många felaktiga inloggningsförsök. Som tooltip anges hur länge användaren är blockerad samt hur många misslyckade inloggningsförsök som gjorts. Kryssa i “Tillåt inloggning” för att häva blockeringen.

Utgången

Användaren begärde ett nytt lösenord men loggade inte in och ändrade lösenordet inom ett dygn. Tooltip anger när användaren utgick. Kryssa i “Tillåt inloggning” för att häva blockeringen.

Inaktiv

Användaren har inaktiverats. Tooltip anger när detta gjordes. Kryssa i “Tillåt inloggning” för att aktivera användaren igen.

Inga behörigheter

Användaren har inga behörigheter och kan därför inte logga in. Lägg till behörigheter.

Ytterligare nyheter på användarfliken

Kryssrutan “personuppgift” anger om användaren motsvarar en person eller inte. Detta kommer att användas för GDPR-syften för att kunna gallra personuppgifter vid behov.

På texten “Senaste inloggning” finns ett tooltip som visar användarens senaste inloggningar.

På samma sätt har texten “Ändrad” ett tooltip som visar senaste ändringar.