Vecka 19: Beställningslista och e-post

Den här veckan släpper vi två trevliga funktioner på testservrarna: en för dig som hanterar beställningar och en för dig som hanterar den e-post TimeEdit skickar. Hoppas det ska smaka!

Beställningslista

Beställningslista bredvid kalender

Senast i raden att få sin egen lista i klienten har vi beställningar. På samma sätt som du kan ha orderlistor, bokningslistor med mera kan du nu också ha en lista för att hantera beställningar i din vy.

När du klickar på en beställning i beställningslistan kommer du direkt in i hanteringsläget där du kan godkänna, neka och byta objekt. I övrigt fungerar beställningslistan precis som övriga listor med sina egna kolumner, sökinställningar och så vidare.

Du kan fortfarande se bokningar som rent tekniskt är beställningar även i den vanliga bokningslistan, men där kommer du inte in i hanteringsläge vid klick.

E-postmallar

För dig som är administratör har vi lagt till några nya inställningsmöjligheter för den e-post TimeEdit kan skicka. Via systeminställningsfönstret i den gamla klienten kan du nu skapa malltexter för TimeEdits olika typer av e-postmeddelanden.

Inställningar för e-postmallar

Du hittar inställningarna i fliken “System prefs” nedre vänstra sektion. För varje typ av e-post — bokning, avbokning, beställning samt nekad och accepterad beställning — kan du ange en egen rubrik och text som läggs till den bokningsinformation som skickas.

Till höger visas en lista med platshållare. Anger du någon av dessa i rubriken eller texten så byts de ut mot motsvarande information i meddelandet när det skickas.

Ett exempel: “Idag $date har $reservation_count bokningar gjorts!” kommer för en bekräftelse på åtta bokningar som skickas den 12 maj att bli “Idag 2017–05–12 har 8 bokningar gjorts!”

När du är nöjd med ditt meddelande sparar du det med den gröna bocken. Knappen rakt ovanför spara-knappen visar ett exempel på hur ditt meddelande kommer att se ut.

Test av hur ett meddelande ser ut med riktig information
Like what you read? Give Fredrik Björeman a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.