Vecka 27: Nyheter i TE Plan

Idag har vi glädjen att få berätta om en stor nyhet i nästa version av TE Plan. Versionen kommer att finnas tillgänglig på testservrarna denna vecka och tas i skarp drift i mitten av september. Vi hoppas och tror att du ska uppskatta den!

Schemalagt

Detta är den riktigt stora nyheten: med en knapptryckning kan TE Plan visa din planering sida vid sida med det som faktiskt bokats.

Knappen “Schemalagt” visas i periodens meny

För att se vad som schemalagts, klicka på perioden och sedan på knappen Schemalagt i menyn som visas. TE Plan läser nu vad som faktiskt är inbokat under perioden och visar det bredvid planeringen.

Schemalagd tid sida vid sida med planerad

Detta låter dig inte bara jämföra planeringen med utfallet, utan också se föregående terminer och använda dem som underlag för kommande planering, oavsett om de planerades i TE Plan eller ej.

Bonus: färgade hörn

En annan nyhet är att celler i planeringen kan ha några nya färger på övre högra hörnet för att snabbt och tydligt markera vissa saker:

En cell med kommentar har ett gult hörn
  • Gult hörn visar att cellen är kopplad till en kommentar. Klicka på cellen för att se texten
Kommentaren visas vid klick på cellen
  • Grönt betyder att planeringsraden är en kopia av en annan rad, och att båda raderna är inaktiva. De innehåller alltså exakt samma objekt, men tiderna kan skilja sig
Rött hörn indikerar exakt kopia av en annan aktiv rad
  • Rött betyder att raden är en kopia, och att båda raderna är aktiva. Detta bör åtgärdas eftersom det betyder att det finns två orderrader med samma objekt men med olika tid
  • Grå hörn visar att cellen innehåller en uträkning, oftast en återstående oplanerad tid. Om en kurs exempelvis är planerad att ha 14 timmar undervisning och 12 timmar har planerats på en lärare kan de två återstående visas i en cell med gråmarkering.