Tipografi Haberleri: Haziran 2019

Tipografi ile ilgili dikkate değer haberlerin yer aldığı aylık bülten.


Apple’ın hazırladığı yazıyüzü: “New York”

Apple’dan yeni yazıyüzü: New York

Apple, “New York” adlı yazıyüzünün ücretsiz ve yenilenmiş sürümünü yayımladı. Gittikçe yükselen ekran çözünürlüklerine yönelik geliştirmeler içeren serif yazıyüzü New York, 34 yıl önce Susan Kare tarafından tasarlandı. New York ücretsiz olarak indirebilse de, lisans yalnızca Apple uygulamalarında kullanılmasına izin veriyor.


© indiantypefoundry.com

Indian Type Foundry’den öğrencilere yönelik Eğitim Lisansı

Satya Rajpurohit ve Peter Bil’ak tarafından 2009 yılında kurulan Indian Type Foundry, dünya çapında tasarım eğitimini desteklemek adına yayımladıkları yalnız tasarım öğrencilerinin kullanımına izin veren Eğitim Lisansı’nı duyurdu. Tasarım öğrencileri yazı evinin kataloglarında bulunan fontlara Trial Fonts kısmındaki formu doldurarak erişebilir.


© Myfonts

Horizon Type’dan yeni yazıyüzü: Crossten

Ufuk Aracıoğlu ve Emre Güven tarafından kurulan Horizon Type’ın geometrik formlara dayanan yirmi ağırlığa sahip yazıyüzü Crossten, Myfonts’da satışa sunuldu.


© typemedia2018.com

TypeMedia’da hazırlanan yazıyüzü tasarımları

Hollanda’nın Lahey kentindeki Kraliyet Sanat Akademisinde yazıyüzü tasarımı ve teknolojisi yüksek lisans programı KABK TypeMedia’da, 2018 yılında hazırlanan tez projelerini, sonuçlarını ve süreçlerini gösteren internet sitesi.


Fontsmith Yazı Evinin hazırladığı “dünyanın ilk değişken font logo tasarımı”.

“Dünyanın ilk değişken font logo tasarımı”

Fontsmith Yazı Evi, “dünyanın ilk değişken font logo tasarımı” olduğunu öne sürdüğü çalışmasını duyurdu. Amsterdam’daki WPP kampüsü için hazırlanan ve VBAT Reklam Ajansı ile ortak çalışılan logo, insanların davranışlarına göre biçim değiştiren anatomisi ile değişken font teknolojisinin olanaklarını gösteriyor.


Thomas Milo tarafından yapılan Mushaf Muscat projesinin sunum videosu.

DecoType’dan dünyanın ilk interaktif elektronik Kur’an’ı

Umman Sultanlığı, Hollandalı şirket DecoType tarafından geliştirilen, dünyanın ilk interaktif elektronik Kur’an’ı tanıttı. “Mushaf Muscat Projesi” Almanya, Hollanda, Polonya ve Lübnanlı uzmanlar tarafından geliştirildi.


Clotilde Olyff’in taşlardan hazırladığı alfabe örneği.

Sahilde toplanan taşlardan alfabe örnekleri

Belçikalı yazı tasarımcısı Clotilde Olyff’in sahilde topladığı taşlardan hazırladığı şaşırtıcı derecede okunaklı alfabe örnekleri.


Ağ sayfalarında Google Fonts performansını iyileştirme

Danny Cooper, Smashing Magazine’de yayımlanan yazısında ağ sayfalarında Google Fonts performansının iyileştirilmesine yönelik yararlı ipuçları sunuyor.


Ağ sayfalarında baş harf kullanımı

Ethan Marcotte, “Baş Harf ve Tasarım Sistemleri” başlıklı yazısında, ağ sayfalarında baş harf (initial) kullanımının farklı tarayıcılarda ortaya çıkardığı teknik sorunlara değiniyor.


Better Web Type

Erişilebilir ağ tipografisi için beş öneri


Türkçe Tipografi Topluluğu

Yazı tasarımı kültürü için üretiyoruz.

Türkçe Tipografi Topluluğu

Written by

Türkçe Tipografi Topluluğu | Turkish Typography Society

Türkçe Tipografi Topluluğu

Yazı tasarımı kültürü için üretiyoruz.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade