Tipografi Haberleri: Mart 2019

Tipografi ile ilgili dikkate değer haberlerin yer aldığı aylık bülten.

© CSS-Tricks

Daha iyi ağ tipografisi için altı ipucu

CSS-Tricks’ten Robin Rendle, daha iyi ağ tipografisi için altı ipucu sunuyor. Kendisinin kişisel tecrübelerine dayanarak okunabilirlik üzerine tuttuğu notları; satır genişliğine, satır aralığına, kenar boşluklarına ve dizgiye yönelik çeşitli ipuçlarını içeriyor.

Ayrınca, tercüme ettiğimiz Robin Rendle’ın Tipografinin Geleceği başlıklı yazısını da okumanızı öneririz.


© Adobe Blog

Adobe’dan font psikolojisine yönelik dört öneri

Adobe, font psikolojisi kavramının önemine değinerek uygun font kullanımı ile insanların düşünce ve hislerinde istediğiniz tonu yakayabileceğinizi belirtiyor. Örnekler üzerinden tasarım süreçlerinizde kullanabileceğiniz dört öneri sunuyor.


© fontsmith.com

Fontsmith’den yeni yazıyüzü: FS Meridian

Fontsmith, geometrik özellikler taşıyan yeni yazıyüzü FS Meridian’ı duyurdu. Kristína Jandová tarafından tasarlanıp Phil Garnham yaratıcı yönetmeliğinde hazırlanan FS Meridian, beş ağırlığa sahip.


© Kometa

Kometa’dan yeni yazıyüzü: Attila

Çekya’dan Christian Jansky’nin kurduğu yeni bir yazı evi Kometa, Hun İmparatoru Attila’dan esinlenerek tasarladıkları yazıyüzü Atilla’yı duyurdu. Attila, ücretsiz değişken bir yazıtipinin de dahil olduğu yedi ağırlığa sahip.


AIGA’nın Dünya Kadınlar Günü için seçtiği on yazıyüzü

AIGA, Dünya Kadınlar Günü onuruna, tamamı kadın yazı tasarımcıları tarafından tasarlanan on yazıyüzünü yayımladı.


© Kilotype

Kilotype’dan yeni yazıyüzü: Oldschool Grotesk

Sebastian Losch ve William Montrose tarafından kurulan Kilotype, yeni yazıyüzleri Oldschool Grotesk’i duyurdu. Oldschool Grotesk, geniş sayı, sembol, alternatif karakter listesi ve açık-yazı özellikleriyle dokuz ağırlığa sahip.


Oğuzhan Cengiz’den yeni yazıyüzü: Apron

Oğuzhan Cengiz’in uçak pencerelerinin dikey-oval yapısından ilham alarak tasarlardığı yeni yazıyüzü Apron, Myfonts’da yerini aldı. Zengin açık-yazı özellikleri sunan ve toplamda kırk iki ağırlığa sahip Apron, %80 tanıtım indirimi ile satışa sunuldu.


Kaligrafi: Stefanie Weigele

“Favori Yazıyüzleriniz Ünlü Olsaydı?”

“Ya en sevdiğiniz yazıyüzleri bir ünlüye benzeseydi. Helvetica kesinlikle Tom Hanks olurdu, peki Comic Sans?”

Boris Müller, Medium hesabında yayımladığı makalede, yazı ve oyuncuların fikirleri bir yüze ve kimliğe dönüştürdüklerini belirterek yazıyüzlerini benzerliklerinden dolayı oyuncularla karşılaştırıyor. (İng.)


© Dinamo

Dinamo’dan yeni yazıyüzü: Whyte

İsviçreli yazı evi Dinamo, tasarımcı Erkin Karamemet’in öncülüğünde Johannes Breyer ve Fabian Harb’ın katkılarıyla on dört aylık bir çalışma sonucunda tasarlanan 27.040 karaktere sahip görsel açıdan farklı iki yeni yazı yazıyüzünü duyurdu: Whyte ve Whyte Inktrap.


© zeichenschatz.net

Oliver Schöndorfer’den değişken font ile ağ sayfası tasarımı

Oliver Schöndorfer, David Jonathan’ın Output Sans adlı değişken yazıyüzününün on sekiz farklı ağırlığını kullanarak örnek bir sayfa hazırlamış.


“Hakkâk ve Matbaacı Ohannes Mühendisyan”

ISType’ın kurucusu Onur Yazıcıgil’in Ohannes Mühendisyan’ın 127. ölüm yıl dönümünü için Candaş Şişman ile birlikte düzenlediği etkinliğin videosu yayımlandı.

Etkinliğin ilk etabında, Mühendisyan’ın hayatı ve onun hurufat tasarımlarının Osmanlı devlet sınırlarının da ötesinde olan etkilerinin değinildiği otuz dakikalık Türkçe semineri takiben Candaş Şişman, Mühendisyan’ın hurufatını grafik notasyon olarak okuyup yorumladığı ses kompozisyonu sunuluyor.


© Arkitera

Bauhaus tipografisinin yaşadığını kanıtlayan yazıtipleri

“1933’te kapanmasına rağmen Bauhaus’un tipografik gelenekleri, günümüzdeki tasarımlarda etkisini devam ettiriyor.”

2019 yılında Bauhaus okulunun kuruluşunun yüzüncü yılı dolayısyla, dünyanın çeşitli yerlerinden Bauhaus’a atıfta bulunan altı yazıtipi incelendiği Nil Döğerlioğlu’nun Arkitera’da yayımlanan yazısı.


Type Spaces

Aldus Manutius’un kullandığı kurum içi genelgeçerler

Hypen Press, 2007 yılında vefat eden Peter Burnhill’in Type Spaces adlı kitabını ücretsiz olarak okurlarına sunuyor.

Peter Burnhill, kitabında on altıncı yüzyılın başlarına ait bazı kitaplara yakından bakarak bu basımların karakter sayısı, satır uzunluğu ve metin alanı gibi bazı özellikleri üzerinden için rasyonel bir ölçüm sisteminin kanıtlarını topluyor. Ona göre Aldus Manutius ve Francesco Griffo, kurum içi bugün dahi uygulanabilecek olan bir dizi kurum içi genelgeçer kullandığını düşünüyor.


© TypeEd

Font boyutu ve ağırlık meselesinde doğru seçim

Michael Stinson, TypeEd’de yayımladığı yazısında font boyutu ve ağırlık meselesinde tasarımcıların tahmin kararlar aldığını öne sürerek doğru seçim için hızlı ve kanıtlanmış yöntemler öneriyor.


Alejandro Lo Celso, ISType’a konuk oldu.

ISType’ın Arjantin’den Pampa Type’ın kurucusu Alejandro Lo Celso’yu konuk ettiği söyleşinin video kaydı yayımlandı.


Adobe’den yeni yazıyüzleri

Adobe, Adobe Fonts kütüphanesine yeni yazıyüzleri eklediğini duyurdu. Creative Cloud kullanıcıları Adobe Fonts kütüphanesinden Typetanic, Dalton Maag ve Type Network gibi yazı evlerinden eklenen yeni yazıyüzlerine erişebilir.


© Positype

Courage, %50 indirimle satışta!

Type Directors Club tarafından altı kez Tipografik Mükemmellik Sertifikası’nı kazanan ve Neil Summerour tarafından kurulan Positype yazı evinin yeni yazıyüzü Courage, Myfonts’da yayımlandı. Yüksek zıtlığa ve zarif ayrıntılara sahip iki ağırlıklı Courage, %50 indirimle satışa sunuluyor.


© eyeondesign.aiga.org

Bauhaus’un bilinen tek kadın tasarımcısı: Söre Popitz

AIGA’nın Jan Tschichold ile yazı tasarımı, László Moholy-Nagy ve Herbert Bayer ile tasarım üzerine çalışan Bauhaus’un bilinen tek kadın tasarımcısı Söre Popitz (Irmgard Sörensen-Popitz) hakkındaki yazısı. (İng.)


John Boardley’in I Love Typography adlı ağ sayfasında yayımlanan Rönesans Dönemi kitaplarında kullanılan ve metal kalıpla basılan dekoratif öğeler ile ilgili yazısı. (İng.)


© fastcompany.com

Sean Adams’dan yeni kitap: “The Designer’s Dictionary of Type”

Sean Adams’ın yeni kitabı The Designer’s Dictionary of Type, 2019 yılında yayımlanan tipografi kitapları arasında yerini aldı. Abrams tarafından yayımlanan kitap, klasikleşmiş Garamond ve Helvetica’dan günümüz dijital yazıyüzleri OCR-A ve Keedy Sans’a kadar seçilmiş kırk sekiz yazıyüzünü inceliyor.

— Sean Adams, ödüllü tasarım şirketi AdamsNorioka’nın kurucu ortağıdır ve uluslararası tasarımı şekillendiren en önemli kırk kişiden biri olarak gösterilmektedir. AIGA’nın ulusal başkanı olmasının yanı sıra, Art Center College of Design’da grafik tasarım programını yönetmektedir.


© typotheque.com

Typotheque’den yeni yazıyüzü: Ping

Peter Bil’ak, on bir yıl önce çalışmaya başladıkları sans serif yazıyüzü Ping’i yayımladıklarını duyurdu. En az sayıda kalem darbesiyle oluşturulan ve tüm dünya dillerinin %65'ini destekleyen Ping, açık-yazı özellikleriyle dokuz ağırlığa sahip.


1–5 Ağustos 2018 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri’nin Portland kentinde düzenlenen TypeCon Tipografi Konferansı’nda yapılan sunumların video kayıtlarını etkinliğin Youtube hesabından izleyebilirsiniz.


CSS’te tirelemeye ilişkin bilmeniz gerekenler

Richard Rutter, Türkçe ve Almanca gibi uzun sözcüklere sahip olabilen diller için CSS’te tirelemeye ilişkin öneriler sunuyor. (İng.)


Horizon Type’dan yeni yazıyüzü: Acherus Grotesque

Horizon Type’dan Ufuk Aracıoğlu’nun tasarladığı on altı ağırlığa sahip yazıyüzü Acherus Grotesque, Myfonts’da satışa sunuldu.


Türkçe Tipografi Topluluğu’nun aylık olarak hazırladığı ve tipografi ilgili dikkate değer haberlerin yer aldığı 2019 yılı Mart ayı bülteni.

Facebook | Twitter

Türkçe Tipografi Topluluğu

Yazı tasarımı kültürü için üretiyoruz.

Türkçe Tipografi Topluluğu

Written by

Türkçe Tipografi Topluluğu | Turkish Typography Society

Türkçe Tipografi Topluluğu

Yazı tasarımı kültürü için üretiyoruz.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade