Tipografi Haberleri: Nisan 2019

Tipografi ile ilgili dikkate değer haberlerin yer aldığı aylık bülten.

ATF Specimen, 1898 © letters.temporarystate.net

Eğik yazı gerçekten gerekli mi?

Modern tipografide eğik yazının gerekliliği üzerine ilginç bir yazı. (İng.)


© Production Type

Production Type yeni yazıyüzü: Kessler

Production Type yeni yazıyüzü Kessler’i duyurdu. Alaric Garnier tarafından tasarlanan Kessler, altı ağırlığa sahip.


Efecan Serin’den otizmli bireyler için özel font

Otobüste karşılaştığı otistik çocuğun çizimlerinden etkilenen, Portekiz’deki Escola Superior de Artes e Design’da (ESAD) grafik tasarım ve illüstrasyon üzerine yüksek lisans yapan Efecan Serin, otizmli bireyler için özel bir font geliştirdi.


Emin Barın belgeseli

TRT Arşiv’den Emin Barın’ın anlatımı ile hat sanatı ve hattatlığın tarihinin konu edildiği, Hamid Aytaç ve Hafız Kemal Batanay’ın röportajlarına da yer verilen belgesel.


© Monotype

Helvetica güncellendi.

Monotype, Helvetica’yı güncelledi. 1982 yılından bu yana yapılan ve dört yılda tamamlanan güncelleme Helvetica Now adıyla duyuruldu.


Bülent Yüksel’den yeni yazıyüzü: Bodrum Sans

Bülent Yüksel’in tasarladığı yazıyüzü Bodrum Sans Myfonts’da satışa sunuldu. 650'den fazla glif ile çoklu dil desteği sunan Bodrum Sans, yirmi ağırlığa sahip.


© Adobe Blog

Arayüz tasarımında yazıyüzü seçimi

Adobe’dan Billy Whited’ın arayüz tasarımında yazıyüzü seçimine yönelik yazısı (İng.)


© creativeboom.com

TwoPoints’den yeni kitap: “On the Road to Variable”

TwoPoints.Net tasarım stüdyosu tarafından hazırlanan On the Road to Variable — The Flexible Future of Typography başlıklı kitap, 2019 yılında yayımlanan tipografi kitapları arasında yerini aldı. Değişken fontlar üzerinden tipografinin geleceğine yönelik bir perspektif sunan kitap, Victionary üzerinden satın alınabilir. Kitap hakkında yazı için bakınız. (İng.)


© public-sans.digital.gov

Bir hükümet neden font tasarlatır?

Federal hükümetin tasarım sistemi kapsamında, Amerikan halkı için erişilebilir ve mobil dostu hükümet ağ sayfaları oluşturabilmek amacıyla ABD hükümeti tarafından GitHub üzerinden geliştirilen açık font lisanslı (AFL) yazıyüzü: Public Sans.


© CSS-Tricks

Serif fontların vergisi var mı?

CSS-Tricks’ten Chris Coyier, font dosyalarının boyutları meselesinde bir serif vergisi olup olmadığını merak ediyor. Fontların da vektör olduğu düşünüldüğünde, daha fazla nokta ile oluşturulan serif fontlar daha fazla boyuta sahip oluyor. (İng).


Dinamo‘dan iki yeni yazı tasarım aracı

Geçtiğimiz günlerde yeni yazıyüzleri Whyte’ı açıklayan İsviçreli yazı evi Dinamo, iki yeni yazı tasarım aracı yayımladıklarını duyurdu. Ağ sayfaları üzerinden erişilebilen Dinamo Dark Room ve Dinamo Pipeline adlı araçlar, değişken fontları test etmenin çeşitli yollarını sunuyor.


© Etcerera

Etcerera’dan yeni yazıyüzü: Trispace

Tyler Finck tarafından 2018 yılında kurulan Etcerera Yazı Evi (ETC), yeni değişken fontu Trispace’i yayımladı. Dokuz ağırlık ve beş genişliğe sahip olan Trispace, yazı evinin ağ sayfasından ücretsiz olarak edinilebilir.


© vox.com

“Neden 1970’lerin fontları Chobani ve Glossier gibi markalarda ortaya çıkıyor?”

1970'lerin popüler serif yazıyüzlerinin Chobani ve Glossier gibi markaların tercih etmesiyle yükselişi üzerine Eliza Brooke’un yazısı. (İng.)


Türkçe Tipografi Topluluğu

Yazı tasarımı kültürü için üretiyoruz.

Türkçe Tipografi Topluluğu

Written by

Türkçe Tipografi Topluluğu | Turkish Typography Society

Türkçe Tipografi Topluluğu

Yazı tasarımı kültürü için üretiyoruz.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade