Burendag #Vastenavondkamp

Afgelopen zaterdag 23 september was het Nationale Burendag. Het is een dag waarop je gezellig samen komt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor (medebewoners van) de buurt. Dit jaar was er op twee plekken in de Vastenavondkamp iets georganiseerd voor buurtbewoners. Als buurtbewoner en vanuit het Toekomstlab initiatief ben ik langsgegaan om de sfeer te proeven op deze mooie zonnige dag.

Burendag 2017 # vastenavondkamp # Muspelheim

Wijk ontmoetingsplek

Ik ging eerst kijken bij de Muspelheim, het wijkgebouw. Hier stonden springkussens voor de kinderen, er werd geschminkt, je kon er wat eten en drinken pakken en een DJ speelde er leuke muziek. Er was een behoorlijke opkomst en er heerste een gezellige en ontspannen sfeer. 
Ik sprak met degene die de burendag, samen met nog een aantal anderen, georganiseerd heeft. Ze was erg enthousiast over de opkomst en dat ze gebruik konden maken van de Muspelheim. De Muspelheim is een gemeenschapshuis waar allerlei activiteiten plaatsvinden. Het was altijd erg gesloten en de eigenaar wilde in het verleden liever geen activiteiten organiseren voor jongeren, uit angst dat de activiteiten uit de hand lopen. Nu zijn buurtbewoners en buurtondersteuners bezig om te kijken of ze iets kunnen organiseren zodat jongeren er s’avonds ook activiteiten kunnen doen.

Straatcoach

Ook aanwezig was een straatcoach die werkzaam is in heel regio Venlo. De straatcoach is er om overlast van jongeren terug te dringen. Als er ergens overlast is, gaat hij in gesprek met de jongeren om tot een oplossing te komen. Als het erg uit de hand loopt, krijgt hij natuurlijk ook ondersteuning van de politie. In Venlo zijn twee straatcoaches werkzaam. De straatcoach vertelde dat wanneer ze een rondje door heel Venlo maakten dat ze al zes uur onderweg waren. Je kunt je afvragen of twee straatcoaches voor zo’n grote regio voldoende zijn om echt iets te kunnen betekenen in de wijk?

# Burendag 2017 # Vastenavondkamp # Meidoornstraat

Wijk initiatief

Ik vervolgde mijn weg naar de Meidoornstraat. Hier was het ook feest, er werden straattegels beschilderd en de buurtbox die er vanaf maart dit jaar staat was geopend. De buurtbox is een mooi initiatief van Woonwenz voor de kinderen. Hier mogen ze speelgoed lenen om buiten mee te spelen. Het is bedoeld als compensatie voor de renovatie van 172 appartementen die ze gaan renoveren. Daarbij vertelde mij een buurtverbinder dat het ook zeker bijdroeg aan de samenhang van de wijk. Al met al een goedwerkend initiatief!

# dorpsplatform # utdorp.nl # Blerick

Buurt e-platform

Tijdens de burendag vond ook de lancering van Utdorp.nl plaats. Utdorp.nl is een online dorpsplatform voor alle bewoners van Blerick, De Boekend en Hout-Blerick. Met als doel om inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers met elkaar te verbinden; waar nieuws, advertenties, vraag en aanbod en de sociale kaart bij elkaar komen. Het is een initiatief van buurtverbinders waarvan ik er één sprak op de burendag. Dit zijn vrijwilligers die zich inzetten voor de inwoners en de buurt, om zo mensen met elkaar in contact te brengen. Nu kan dit ook met behulp van dit bewonersplatform!

Saamhorigheid

Ik kreeg deze burendag een positieve indruk van de bewoners en de wijk: iedereen was welkom en deed gezellig mee met de rest. Er heerste een saamhorigheidsgevoel en dat is positief. Er zijn veel sociale problemen in de wijk de Vastenavondkamp, dit geeft onrust en een gevoel van onveiligheid. Hier wordt dan ook veel over gepraat. Op deze dag was het zichtbaar dat er ook veel bewoners positief zijn en samen iets van de wijk willen maken. Utdorp.nl, de buurtbox en de burendag zelf zijn mooie initiatieven vanuit de bewoners, buurtondersteuners en buurtverbinders. Daar kunnen wij vanuit het Toekomstlab een bijdrage aan leveren met de kijk op een positieve toekomst voor de wijk!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.