Anyone can publish on Medium per our Policies, but we don’t fact-check every story. For more info about the coronavirus, see cdc.gov.

Coronaviruset: Hammaren och dansen

Hur de kommande 18 månaderna kan se ut, om våra politiker agerar nu

Jacob Stedman
Mar 22 · 27 min read

Det här är en översatt text, ursprungligen skrivan på engelska av @Tomas Pueyo. Originaltexten “Coronavirus: The Hammer and the Dance” kan läses här.

Den här artikeln är en uppföljning till Coronavirus: Why You Must Act Now, med över 40 miljoner visningar och 30 översättningar. Om du håller med den här artikeln, överväg att signera den här framställan till Vita huset. Här finns en lista på artiklar som stödjer den här. 3 miljoner visningar än så länge.

Sammanfattning av artikeln: Tuffa åtgärder mot coronaviruset borde bara behöva pågå i några veckor, det bör inte komma en stor topp av infektioner efteråt, allt kan göras för en rimlig kostnad för samhället, och vi kan spara miljontals liv längs vägen. Om vi inte vidtar dessa åtgärder kommer tiotals miljoner att smittas, många kommer att dö, liksom andra som kräver intensivvård, eftersom sjukvården kommer att ha kollapsat.

Inom en vecka har länder runt om i världen gått från: “Det här med coronaviruset är inte en stor grej” till att deklarera undantagstillstånd. Ändå gör många länder fortfarande inte mycket. Varför?

Varje land ställer samma fråga: Hur ska vi agera? Svaret är inte uppenbart för dem.

Vissa länder, som Frankrike, Spanien eller Filippinerna, har sedan dess genomfört tuffa nedstängningar. Andra, som USA, Storbritannien, och Schweiz [översättares notering: ev faktafel i originaltexten], har avvaktat och tvekat kring åtgärder för social distansering.

Det här är vad vi kommer att gå igenom idag, igen genom massor av diagram, data och modeller med många källor:

 1. Vad är den nuvarande situationen?
 2. Vilka alternativ har vi?
 3. Vad är det som är viktigt nu: Tid
 4. Hur ser en bra coronavirus-strategi ut?
 5. Hur ska vi tänka på de ekonomiska och sociala effekterna?

När du är klar med att läsa artikeln är det här du kommer att ta med dig:

Vårt sjukvårdssystem kollapsar redan.
Länder har två alternativ: antingen kämpar de hårt nu, eller så kommer de att drabbas av en enorm epidemi.
Om de väljer epidemin kommer hundratusentals att dö. I vissa länder, miljoner.
Och det kan inte ens eliminera ytterligare vågor av infektioner.
Om vi ​​kämpar hårt nu kommer vi att bromsa dödsfallen.
Vi kommer att förenkla för vårt sjukvårdssystem.
Vi kommer att förbereda oss bättre.
Vi kommer att lära oss.
Världen har aldrig lärt sig så snabbt om någonting, någonsin.
Och vi behöver det, för vi vet så lite om detta virus.
Allt detta kommer att uppnå något viktigt: Köp oss tid.

Om vi ​​väljer att slåss hårt, kommer kampen att plötsligt, sedan gradvis.
Vi kommer att vara inlåsta i veckor, inte månader.
Då får vi mer och mer friheter tillbaka.
Det kanske inte återgår till det normala omedelbart.
Men det kommer att vara nära och så småningom tillbaka till det normala.
Och vi kan göra allt detta medan vi också överväger resten av ekonomin.

Okej, låt oss börja.

1. Hur är nuläget?

Det visade coronavirusfall över hela världen utanför Kina. Vi kunde bara urskilja Italien, Iran och Sydkorea. Så jag var tvungen att zooma in längst ner till höger för att se de växande länderna. Hela min poäng är att de snart skulle hamna i samma situation.

Låt oss se vad som har hänt sen dess.

Som förutsagt har antalet fall exploderat i dussintals länder. Här kunde jag endast visa länder med över 1 000 fall. Några saker att notera:

 • Spanien, Tyskland, Frankrike och USA har alla fler fall än Italien när de beordrade nedstängning.
 • Ytterligare 16 länder har fler fall idag än Hubei när det stängde ner: Japan, Malaysia, Kanada, Portugal, Australien, Tjeckien, Brasilien och Qatar har mer än Hubei men under 1 000 fall. Schweiz, Sverige, Norge, Österrike, Belgien, Nederländerna och Danmark har alla över 1 000 fall.

Märker du något konstigt med den här listan över länder? Bortsett från Kina och Iran, som har drabbats av enorma, obestridliga utbrott, och Brasilien och Malaysia, är varje land på denna lista bland de rikaste i världen.

Tror du att detta virus riktar sig till rika länder? Eller är det mer troligt att rika länder bättre kan identifiera viruset?

Det är osannolikt att fattigare länder inte berörs. Varmt och fuktigt väder hjälper förmodligen, men förhindrar inte ett utbrott av sig själv — annars skulle Singapore, Malaysia eller Brasilien inte drabbas av utbrott.

De mest troliga tolkningarna är att coronaviruset antingen tog längre tid att nå dessa länder eftersom de är mindre globalt ihopkopplade — eller det är redan där men dessa länder har inte kunnat investera tillräckligt i testande för att veta.

Hursomhelst, om detta är sant, betyder det att de flesta länder inte kommer ifrån coronavirus. Det är en tidsfråga innan de upplever ett utbrott och måste vidta åtgärder.

Vilka åtgärder kan olika länder vidta?

2. Vilka alternativ har vi?

Åtgärder i Spanien och Frankrike

Torsdagen den 12 mars avfärdade presidenten påståendet att de spanska myndigheterna hade underskattat hälsoriskerna.
På fredagen utlyste de undantagstillstånd.
På lördag vidtogs ett antal åtgärder:

 • Människor kan inte lämna hemmet förutom av viktiga skäl: livsmedel, arbete, apotek, sjukhus, bank eller försäkringsbolag (extrem motivering)
 • Speciellt förbud mot att ta barn ut på promenad eller träffa vänner eller familj (förutom att ta hand om människor som behöver hjälp, men med hygieniska och fysiska avståndsåtgärder)
 • Alla barer och restauranger stängda. Endast take-away acceptabelt.
 • All underhållning stängs: sport, filmer, museer, kommunalt firande …
 • Bröllop får inte ha gäster. Begravningar får inte ha mer än en handfull deltagare.
 • Kollektivtransporten fortsätter vara igång

På måndag stängdes landgränserna.

En del människor ser detta som en bra lista över åtgärder. Andra sträcker upp händerna i luften och gråter av förtvivlan. Den här skillnad är vad den här artikeln kommer att försöka överbrygga.

Frankrikes tidslinje för åtgärder är liknande, förutom att de tog mer tid att tillämpa dem, och de är mer aggressiva nu. Till exempel är hyror, skatter och kostnad för samhälleliga tjänster pausade för små företag.

Åtgärder i USA och Storbritannien

 • Onsdag 3/11: reseförbud.
 • Fredag: National katastroftillstånd utlyst. Inga sociala distansåtgärder
 • Måndag: regeringen uppmanar allmänheten att undvika restauranger eller barer och inte delta i evenemang med mer än 10 personer. Efterlevnaden kan inte garanteras för någon av dessa åtgärder för social distansering. De är bara förslag.

Många stater och städer tar initiativet och kräver mycket strängare åtgärder.

Storbritannien har sett en liknande uppsättning åtgärder: massor av rekommendationer, men mycket få mandat.

Dessa två grupper av länder illustrerar de två extrema tillvägagångssätten för att bekämpa coronavirus: bromsa och stoppa. Låt oss förstå vad det innebär.

Alternativ 1: Gör ingenting

Denna fantastiska epidemikalkylator kan hjälpa dig att förstå vad som kommer att hända under olika scenarier. Jag har klistrat in nedanför grafen de viktigaste faktorerna som avgör virusets beteende. Observera att antalet infekterade, i rosa, toppar tiotals miljoner vid ett visst datum. För flesta variabler har standardvärdena använts. De enda väsentliga förändringarna är R från 2,2 till 2,4 (motsvarar bättre information som finns tillgänglig för närvarande. Se längst ned på epidemikalkylatorn), dödlighet (4% på grund av kollaps i sjukvården. Se detaljer nedan eller i föregående artikel), längd på sjukhusvistelse (ned från 20 till 10 dagar) och sjukhusinläggningsgrad (ned från 20% till 14% baserat på svåra och kritiska fall. Observera att WHO uppskattar till20%) baserat på vår senaste sammanställning av forskning. Observera att dessa siffror inte ändrar resultat så mycket. Den enda förändringen som är viktig är dödlighetsgraden.

Om vi ​​inte gör någonting: Alla blir smittade, sjukvården blir överväldigad, dödligheten exploderar och ~10 miljoner människor dör (blå staplar). En snabb överslagsberäkning: om ~75% av amerikanerna smittas och 4% dör, är det 10 miljoner dödsfall, eller cirka 25 gånger fler än antalet amerikanska dödsfall under andra världskriget.

Du kanske tänker: “Det låter mycket. Jag har hört mycket mindre än det!

Så vad är problemet? Med alla dessa siffror är det lätt att bli förvirrad. Men det finns bara två siffror som betyder något: Vilken andel människor kommer att få viruset och bli sjuka, och vilken andel av dem kommer att dö. Om bara 25% blir sjuka (eftersom de andra har viruset men inte har symtom så räknas inte som fall), och dödlighetsgraden är 0,6% istället för 4%, hamnar man på 500.000 dödsfall i USA.

Om vi ​​inte gör någonting kommer antalet dödsfall från coronavirus antagligen att landa mellan dessa två siffror. Skillnaden mellan dessa ytterligheter drivs mestadels av dödlighetsgraden, så det är avgörande att förstå det bättre. Vad orsakar verkligen dödsfallen i coronavirus?

Hur ska vi tänka på dödligheten?

Det ljusblå området är antalet personer som skulle behöva sjukhusvård, och den mörkare blå representerar de som behöver intensivvård. Du kan se att antalet skulle överstiga över 3 miljoner.

Jämför det nu med antalet intensivvårdsplatser som finns i USA (50 000 idag, vi skulle kunna fördubbla det som återanvänder andra utrymmen). Det är den röda prickade linjen.

Nej, det är inte ett fel.

Den röda prickade linjen är kapaciteten för intensivvårdsplatser. Alla ovanför denna linje skulle vara i kritiskt skick men skulle inte kunna få tillgång till den vård de behöver och skulle troligtvis dö.

Istället för intensivvårdsplatser kan du också titta på respiratorer, men resultatet är i stort sett detsamma, eftersom det finns färre än 100 000 respiratorer i USA.

Detta är anledningen till att människor dog i drivor i Hubei och nu dör i drivor i Italien och Iran. Dödligheten i Hubei hamnade lägre än vad det kunde blivit för att de byggde två sjukhus nästan över en natt. Italien och Iran kan inte göra samma sak; få, om några, andra länder kan det. Vi får se vad som händer där.

Så varför är dödligheten nära 4%?

Om 5% av dina fall kräver intensivvård och du inte kan tillhandahålla det så dör de flesta av dessa människor. Så enkelt är det.

Dessutom pekar aktuell data på att fallen i USA är allvarligare än i Kina.

Jag önskar att det vore allt, men det är det inte.

Indirekta skador

Vad händer om du får en hjärtattack men det tar 50 minuter för ambulansen att komma istället för 8 (för många fall av coronavirus) och när du anländer finns det ingen intensivvårdsplats och ingen läkare tillgänglig? Du dör.

4 miljoner vårdas i intensivvården i USA varje år, och 500.000 (~13%) av dem dör. Utan intensivvårdsplatser skulle den andelen troligen blir närmare 80%. Även om bara 50% dog, i en årslång epidemi går du från 500 000 dödsfall per år till 2 miljoner, så du får ytterligare till 1,5 miljoner dödsfall, bara genom indirekta skador.

Om coronaviruset lämnas att spridas kommer det amerikanska sjukvårdssystemet att kollapsa och miljontals kommer att dö, kanske mer än 10 miljoner.

Samma tänkande gäller för de flesta länder. Antalet intensivvårdsplatser och respiratorer och sjukvårdspersonal är vanligtvis liknande USA eller lägre i de flesta länder.

Lössläppt coronavirus betyder att sjukvårdssystem kollapsar, och det betyder massdöd.

Vid det här laget hoppas jag att det är ganska tydligt att vi borde agera. De två alternativen som vi har är att bromsa och att stoppa. Båda betyder att man ”plattar ut kurvan”, men de gör det på väldigt olika sätt.

Alternativ 2: Inbromsningsstrategin

Det här diagram visas i en mycket viktig artikel publicerad under helgen från Imperial College London. Uppenbarligen fick det Storbritanniens och USA: s regeringar att ändra kurs.

Det är en mycket liknande graf som den föregående. Inte samma sak, men konceptuellt likvärdiga. Här är “Gör ingenting” -situationen den svarta kurvan. Var och en av de andra kurvorna är vad som skulle hända om vi genomförde tuffare och tuffare sociala distansåtgärder. Den blå visar de tuffaste sociala distansåtgärderna: isolera smittade, sätt människor som kan vara smittade i karantän, och avskärma gamla människor. Den blå linjen är i stort sett den nuvarande brittiska coronavirusstrategin, även om de för tillfället bara föreslår den, inte kräver den.

Även här är den röda linjen kapaciteten för intensivvårdsplatser: er, denna gång i Storbritannien. Återigen är den linjen mycket nära botten. Allt det området av kurvan ovanpå den röda linjen representerar coronaviruspatienter som mestadels skulle dö på grund av bristen på intensivvårdsplatser.

Inte bara det, utan genom att platta till kurvan kommer intensivvården att kollapsa i månader och öka säkerheten.

Du borde blichockad. När någon säger: “Vi ska bromsa” så borde du tolka det som: “Vi kommer medvetet att överbelasta sjukvården och öka dödligheten minst 10x.”

Man kan tycka att detta är tillräckligt illa. Men vi är inte klara än. Eftersom ett av de viktigaste antagandena i denna strategi är vad som kallas “flockimmunitet”.

Flockimmunitet och virusmutation

Förutom att detta förutsätter en sak: viruset kommer inte att förändras så mycket. Om det inte förändras så får många människor immunitet, och vid någon tidpunkt dör epidemin ut.

Hur troligt är det att detta virus muteras?
Det verkar som det redan har gjort det.

Detta diagram representerar de olika mutationerna av viruset. Du kan se att de initiala stammarna började i lila i Kina och sedan spridit sig. Varje gång du ser att vänster diagram förgrenar sig är det en mutation som leder till en något annorlunda variant av viruset.

Detta borde inte vara förvånande: RNA-baserade virus, såsom coronavirus eller influensa, tenderar att muteras cirka 100 gånger snabbare än DNA-baserade virus — även om koronaviruset muterar långsammare än influensavirus.

Inte bara det, utan det bästa sättet för detta virus att mutera är att ha miljoner möjligheter att göra det, vilket är exakt vad en inbromsningsstrategi skulle ge: hundratals miljoner människor smittade.

Det är därför du måste få influensa varje år. Eftersom det finns så många influensastammar, med nya som alltid utvecklas, kan influensaskottet aldrig skydda mot alla stammar.

Uttryckt på ett annat sätt: inbromsningsstrategin förutsätter inte bara miljoner dödsfall för ett land som USA eller Storbritannien. Det spelar också på det faktum att viruset inte kommer att mutera för mycket — vilket vi vet att det gör. Och det kommer att ge det möjlighet att mutera. Så när vi är klara med några miljoner dödsfall kan vi vara redo för några miljoner till — varje år. Detta coronavirus kan bli ett återkommande fenomen i livet, som influensa, men många gånger dödligare.

Det bästa sättet för detta virus att mutera är att ha miljoner möjligheter att göra det, vilket är exakt vad en inbromsningsstrategi skulle ge.

Så om varken att göra ingenting eller att bromsa in kommer att fungera, vad är alternativet? Det är att stoppa det (surpression).

Alternativ 3: Stoppstrategin

 • Kör hårt just nu. Inför tung social distansering. Få kontroll över situationen.
 • Släpp sedan åtgärderna så att människor gradvis kan få tillbaka sina friheter och något som närmar sig det normala sociala och ekonomiska livet kan återupptas.

Hur ser det ut?

Alla modellparametrar är desamma, förutom att det görs en intervention ungefär nu för att minska överföringshastigheten till R = 0,62, och eftersom sjukvårdssystemet inte kollapsar sjunker dödligheten till 0,6%. Jag definierade “ungefär nu” som att ha ~ 32 000 fall när åtgärderna infördes (3x den officiella siffran idag, 19 mars). Observera att detta inte påverkas särskilt mycket av den valda R. En R på 0,98 till exempel ger 15 000 dödsfall. Fem gånger mer än med en R på 0,62, men fortfarande tiotusentals dödsfall och inte miljoner. Det påverkas heller inte så mycket av dödligheten: om den är 0,7% istället för 0,6% går antalet dödsfall från 15 000 till 17 000. Det är kombinationen av en högre R, en högre dödlighet och en försening i att vidta åtgärder som innebär en explosion i antalet dödsfall. Det är därför vi måste vidta åtgärder för att minska R idag. För att förtydliga: den berömda R0 är R initialt (R vid tidpunkt 0). Det är överföringshastigheten när ingen är immun ännu och det inga åtgärder vidtagits. R är den totala överföringshastigheten.

Under a stoppstrategi, när den första vågen är över, så har tusentals dött, inte miljoner.

Varför? För inte att vi inte bara minskar den exponentiella tillväxt av ärenden. Vi sänker också dödligheten eftersom sjukvården inte är helt överbelastad. Här använde jag en dödlighet på 0,9%, runt vad vi ser i Sydkorea idag, vilket har varit mest effektivt på att följa stoppstrategin.

Presenterat så här, det låter det ganska enkelt. Alla bör följa stoppstrategin.

Så varför tvekar vissa regeringar?

De fruktar tre saker:

 1. Denna första nedstängning kommer att pågå i månader, vilket verkar oacceptabelt för många människor.
 2. En månader lång nedstängning skulle förstöra ekonomin.
 3. Det skulle inte ens lösa problemet, eftersom vi bara skulle skjuta upp epidemin: senare, när vi släppt de sociala distanieringssåtgärderna, kommer människor fortfarande att smittas i miljoner och dö.

Så här modellerade Imperial College-teamet stoppandet. De gröna och gula linjerna är olika scenarier av stoppande. Du kan se att det inte ser bra ut: Vi får fortfarande enorma toppar, så varför bry sig?

Vi kommer till dessa frågor på ett ögonblick, men det finns något viktigare innan.

Detta missar helt poängen.

Både alternativen att bromsa och stoppa, sida vid sida, ser inte ut så tilltalande. Antingen dör många människor snart och vi skadar inte ekonomin idag, eller så skadar vi ekonomin idag, bara för att skjuta upp dödsfallen.

Det här resonemanget ignorerar värdet av tid.

3. Värdet av tid

Men tiden är ännu mer värdefull än så.

Vi är på väg möta den största vågen av belastning på sjukvården som vi någonsin har sett i historien. Vi är helt oförberedda och står inför en fiende vi inte känner. Det är inte en bra position för krig.

Tänk om du skulle möta din värsta fiende, som du visste väldigt lite om, och du hade två alternativ: Antingen springer du mot den, eller så flyr du för att köpa dig själv lite tid att förbereda. Vad skulle du välja?

Detta är vad vi behöver göra idag. Världen har vaknat. Varje dag vi försenar coronavirus kan vi bli bättre förberedda. Nästa avsnitt beskriver vad den tiden skulle köpa oss:

Minska antalet fall

Källa: Tomas Pueyos analys över diagram och data från Journal of the American Medical Association

Idag kommer det 0 dagliga nya fall av coronavirus i hela den 60 miljoner stora regionen Hubei.

Antalet diagnosticerade fall skulle fortsätta att gå upp ett par veckor, men sedan skulle de börja gå ner. Med färre fall börjar dödligheten också sjunka. Och de indirekta skadorna sjunker också: färre människor dör av orsaker som inte är coronavirus eftersom sjukvården helt enkelt är överbelastad.

Ett stopp skulle ge oss:

 • Färre totala fall av Coronavirus
 • Omedelbar lättnad för sjukvården och de människor som driver det
 • Minskning av dödligheten
 • Minskning av indirekta skador
 • Förmåga för infekterade och isolerade sjukvårdspersonal, och personal i karantän, att må bättre och komma tillbaka till arbetet. I Italien representerar sjukvårdspersonal 8% av alla smittade.

Att förstå det riktiga problemet: Tester och smittspårning

Just nu har Storbritannien och USA ingen aning om sina verkliga fall. Vi vet inte hur många det finns. Vi vet bara att den officiella siffran inte stämmer, och det i verkligheten finns tiotusentals fall. Detta har hänt för att vi inte testar och vi inte smittspårar.

 • På några veckor till kan vi få vår testningssituation i ordning och börja testa alla. Med den informationen skulle vi äntligen veta den verkliga omfattningen av problemet, var vi måste vara mer aggressiva och vilka samhällen som är säkra nog för att man ska kunna lyfta en nedstängning.
 • Nya testmetoder kan påskynda testningen och driva ner kostnaderna kraftigt.
 • Vi kan också inrätta smittspårning som de som de har i Kina eller andra länder i Östasien, där de kan identifiera alla människor som varje sjuk person träffade och kan sätta dem i karantän. Detta skulle ge oss massor av information att senare använda för våra sociala distansering: om vi vet var viruset är kan vi bara rikta in sig mot dessa platser. Detta är inte raketforskning: det är grunden i hur länder i Östasien har kunnat kontrollera detta utbrott utan den typ av drakoniska sociala distansering som blir allt viktigare i andra länder.

Åtgärderna från detta avsnitt (testning och smittspårning) drog på egen hand ner tillväxten av coronaviruset i Sydkorea och fick epidemin under kontroll, utan att tuffa sociala distanseringsåtgärder behövde tvingas fram.

Bygg upp kapacitet

Våra masker räcker bara i två veckor och vi har få personliga skyddsutrustningar, inte tillräckligt med respiratorer, inte tillräckligt med intensivvårdssängar, inte tillräckligt med ECMO (syresättningsmaskiner) … Därför skulle dödligheten vara så hög i en inbromningsstrategi.

Men om vi köper oss lite tid kan vi vända det här:

 • Vi får mer tid att köpa utrustning vi kommer att behöva för en framtida våg
 • Vi kan snabbt bygga upp vår produktion av masker, personlig skyddsutrustning, respiratorer, ECMOoch alla andra kritiska enheter för att minska dödligheten.

Eller för att uttrycka på ett annat sätt: vi behöver inte år för att få på vår rustning, vi behöver veckor. Låt oss göra allt vi kan för att få vår produktion att komma igång. Länder håller på att mobiliseras. Människor kommer på bra saker, som att använda 3D-utskrift för delar till respiratorer. Vi kan fixa det här. Vi behöver bara mer tid. Skulle inte du vänta några veckor på för att få på dig en rustning innan du mötte en dödlig fiende?

Detta är inte den enda förmåga vi behöver. Vi kommer att behöva hälsoarbetare så snart som möjligt. Varifrån får vi dem? Vi måste utbilda människor för att hjälpa sjuksköterskor, och vi måste få pensionerad vårdpersonal att börja arbeta igen. Många länder har redan börjat, men det tar tid. Vi kan göra detta om några veckor, men inte om allt kollapsar.

Lägre allmän smittsamhet

När vi har tillräckligt med masker kan vi använda dem utanför sjukvården. Just nu är det bättre att reservera dem för vårdpersonal. Men om de inte var för få så borde människor bära dem i sitt dagliga liv. Det skulle göra det mindre troligt att de smittar andra när de är sjuka, och med rätt utbildning minskar också sannolikheten för den som bär mask att smittas. (Under tiden är det bättre än ingenting att ha på sig något.)

Alla dessa är ganska billiga sätt att minska överföringshastigheten. Ju mindre detta virus sprider sig, desto färre åtgärder behöver vi i framtiden för att hålla tillbaka det. Men vi behöver tid för att utbilda människor om alla dessa åtgärder och utrusta dem.

Förstå viruset

Världen slår slutligen enad mot en gemensam fiende. Forskare världen över mobiliserar sig för att förstå detta virus bättre.

Hur sprids viruset?
Hur kan smittan saktas ner?
Vilken andel har inga symptom?
Är man smittsam även utan symptom? Hur smittsam?
Vilka behandlingar är bra?
Hur länge överlever viruset?
På vilka ytor?
Hur påverkas överföringshastigheten av olika åtgärder för sociala distansering ?
Vad är kostnaden föråtgärderna?
Vad är bästa sättet att utföra smittspårning på?
Hur tillförlitliga är våra tester?

Tydliga svar på dessa frågor kommer att hjälpa till att vårt svar blir så riktat som möjligt och samtidigt minimera ekonomiska och sociala skador. Och de kommer att komma om veckor, inte år.

Hitta behandlingar

Förstå nyttan och kostnaderna

Just nu har vi ingen aning om hur olika sociala distanseringsåtgärder minskar överföringen. Vi har inte heller någon aning om vad deras ekonomiska och samhälleliga kostnader är.

Är det inte lite svårt att bestämma vilka åtgärder vi behöver på lång sikt om vi inte vet deras kostnader eller nytta?

Några veckor skulle ge oss tillräckligt med tid att börja studera dem, förstå dem, prioritera dem och bestämma vilka vi ska följa.

Färre fall, mer förståelse för problemet, bygga upp tillgångar, förstå viruset, förstå kostnad och nytta av olika åtgärder, utbilda allmänheten … Dessa är några kärnverktyg för att bekämpa viruset, och vi behöver bara några veckor för att utveckla många av dem. Skulle det inte vara dumt att välja en strategi som kastar oss istället, oförberedda, i fiendens garn?

4. Hammaren och dansen

Men folk har rimlig invändningar kring den strategi:

 • Hur länge kommer det faktiskt att pågå?
 • Hur dyrt blir det?
 • Blir det en andra topp så stor som om vi inte gjorde någonting?

Här ska vi titta på hur en verklig stoppstrategi skulle se ut. Vi kan kalla det “hammaren och dansen”.

Hammaren

En av de viktigaste frågorna är: Hur länge kommer detta att pågå?

Rädslan som alla har är att vi kommer att vara inlåsta i våra hem i månader i taget, med ekonomiska katastrof och mentala sammanbrott som följd. Denna idé diskuterades tyvärr i den numera berömda artikeln från Imperial College:

Kommer du ihåg det här diagrammet? Det ljusblåa området som går från slutet av mars till slutet av augusti är den period som artikeln rekommenderar som “hammaren”, det första stoppet som inkluderar tung social distansering.

Om du är politiker och ser att ett alternativ är att låta hundratusentals eller miljoner människor dö med en inbromsningsstrategi och det andra är att stoppa ekonomin i fem månader innan de går igenom samma topp av fall och dödsfall — så låter inte dessa som lockande alternativ.

Men detta behöver inte vara så. Den här rapporten, som driver politiken idag, har brutalt kritiserats för grundläggande fel: De ignorerar smittspårning (kärnan av politiken i Sydkorea, Kina eller Singapore bland andra) eller reserestriktioner (kritiska i Kina), ignorerar effekterna av stora folkmassor etc.

Den tid som behövs för hammaren är veckor, inte månader.

Det här diagrammet visar de nya fallen i hela Hubei-regionen (60 miljoner människor) varje dag sedan 23 januari. Inom två veckor började landet komma tillbaka till arbetet. Inom ~5 veckor var läget helt under kontroll. Och inom sju veckor diagnosticerades nästa inga nya fall. Låt oss komma ihåg att detta var den mest utsatta regionen i Kina.

Kom ihåg igen att det här är de orange staplarna. De grå staplarna, de sanna fallen, hade sjunkit mycket tidigare (se diagram 9).

Åtgärderna som de vidtog var ganska lika dem som vidtagits i Italien, Spanien eller Frankrike: isoleringar, karantän, människor var tvungna att stanna hemma såvida det inte var en nödsituation eller var tvungen att köpa mat, smittspårning, testning, fler sjukhussängar, reseförbud …

Detaljerna spelar dock roll.

Kinas åtgärder var hårdare. Till exempel var människor begränsade till att en person per hushåll fick lämna hemmet var tredje dag för att köpa mat. Dessutom var efterlevnaden tuffare. Det är troligt att denna tuffhet stoppade epidemin snabbare.

I Italien, Frankrike och Spanien var åtgärderna inte lika drastiska och efterlevnaden av dem inte lika hård. Folk går fortfarande på gatorna, många utan masker. Detta kommer sannolikt att resultera i en långsammare hammare: mer tid för att kontrollera epidemin helt.

Vissa människor tolkar detta som “demokratier kommer aldrig att kunna replikera denna minskning av fall”. Det stämmer inte.

Under flera veckor hade Sydkorea den värsta epidemin utanför Kina. Nu är det till stor del under kontroll. Och de lyckades utan att be folk att stanna hemma. De uppnådde det mest med mycket aggressiva tester, smittspårning och efterlevnad av karantän och isolering.

Om ett utbrott som Sydkoreas kan kontrolleras på veckor och utan obligatorisk social distansering, kan västländer, som redan tillämpar en tung hammare med strikta sociala distanseringsåtgärder, definitivt kontrollera utbrottet inom veckor. Det handlar om disciplin, verkställande och hur mycket befolkningen följer reglerna.

Det beror på hur hård fasen efter hammaren blir: dansen.

Dansen

Detta är förmodligen det enskilt största, viktigaste misstaget som människor gör när de tänker på detta skede: de tror att det kommer att hålla dem hemma i månader. Det är inte alls fallet. I själva verket är det troligt att våra liv kommer att återgå till det normala.

Dansen i länder som lyckats

I den här videon förklarar Sydkoreas utrikesminister hur hennes land gjorde det. Det var ganska enkelt: effektiv testning, effektiv smittspårning, reseförbud, effektiv isolering och effektiv karantän.

Den här rapporten förklarar Singapores upplägg.

Vill du gissa vilka åtgärder de vidtagit? Samma som i Sydkorea. I deras fall kompletterade de med ekonomisk hjälp till personer i karantän och de som utsattes för reseförbud och förseningar.

Är det för sent för andra länder? Nej. Genom att applicera hammaren får du en ny chans, ett nytt skott på att göra det här rätt.

Men tänk om alla dessa åtgärder inte räcker?

R:s dans

Hur fungerar den här dansen?

Det hela kretsar kring R. Som du kanske kommer ihåg är det överföringshastigheten. Tidigt i ett vanligt, oförberett land är det någonstans mellan 2 och 3: under de veckorna som någon är smittad smittar de mellan 2 och 3 andra personer i genomsnitt.

Om R är över 1, växer infektioner exponentiellt till en epidemi. Om det är under 1 dör de ner.

Under hammaren är målet att få R så nära noll så snabbt som möjligt för att släcka ner epidemin. I Wuhan beräknades R ursprungligen till 3,9, och efter nedstängningen och den centraliserade karantänen gick den ner till 0,32.

Men när rör dig till dansen behöver du inte göra det längre. Du behöver bara få din R att stanna under 1: många av de sociala distansåtgärderna har verkliga, riktiga kostnader för människor. De kan förlora jobbet, sin verksamhet, sina sunda vanor …

Du kan ligga kvar under R = 1 med några enkla åtgärder.

Detaljerad data, källor och antaganden här

Detta är en approximation av hur olika typer av patienter svarar på viruset, liksom deras smittsamhet. Ingen vet den verkliga formen på den här kurvan, men vi har samlat in data från olika artiklar för att uppskatta hur det ser ut.

Varje dag efter att de drabbats av viruset har människor en viss smittsamhet. Tillsammans ger alla dessa dagar av smitta i genomsnitt upp till 2,5 smittotillfällen.

Det antas att det redan finns viss smitta under fasen “inga symtom”. Efter det, när symtomen ökar, går människor vanligtvis till läkaren, får en diagnos och deras smittsamhet minskar.

Till exempel så har du viruset tidigt men inga symtom, så du beter dig som normalt. När du pratar med människor sprider du viruset. När du rör vid näsan och sedan öppnar dörren så kommer nästa person som öppnar dörren och röra vid sin näsa att smittas.

Ju mer viruset växer inne i dig, desto mer smittsam är du. Sedan, när du börjar ha symtom, kanske du successivt slutar gå på jobbet, stannar i sängen, bär en mask eller går till läkaren. Ju mer påtagliga symptom, desto mer distanserar du dig socialt, vilket minskar spridningen av viruset.

När du väl är på sjukhus, även om du är mycket smittsam, tenderar du inte att sprida viruset lika mycket eftersom du är isolerad.

Det är här du kan se den enorma effekten av politik som Singapore eller Sydkorea:

 • Om människor testas i stor skala kan de identifieras redan innan de har symtom. I karantän kan de inte sprida någonting.
 • Om människor tränas för att identifiera sina symptom tidigare, minskar de antalet dagar i blått och därmed deras övergripande smittsamhet
 • Om människor isoleras så snart de har symtom, försvinner smittotillfällena från den orange fasen.
 • Om människor utbildas om personligt avstånd, bär mask, tvättar händer eller desinficerar utrymmen sprider de färre virus under hela perioden.

Först när alla dessa misslyckas behöver vi tyngre sociala distanseringssåtgärder.

ROI för social distansering

Det finns några mycket billiga sätt att göra det, som att förbjuda evenemang med mer än ett visst antal personer (t.ex. 50, 500) eller att be folk att arbeta hemifrån när de kan.

Andra är mycket, mycket dyrare ekonomiskt, socialt och etiskt, som att stänga skolor och universitet, be alla att stanna hemma eller stänga ner företag.

Detta diagram är påhittat, eftersom det inte finns idag. Ingen har gjort tillräckligt med forskning om detta eller sammanställt alla dessa åtgärder på ett sätt som kan jämföra dem.

Det är olyckligt, eftersom det är det enskilt viktigaste diagrammet som politiker skulle behöva fatta beslut. Det illustrerar vad som verkligen går igenom deras huvud.

Under “hammare”-perioden vill politikerna sänka R så mycket som möjligt genom åtgärder som förblir acceptabla för befolkningen. I Hubei gick de hela vägen till 0,32. Det behöver vi kanske inte: kanske bara till 0,5 eller 0,6.

Men under R-dansperioden vill de hålla sig så nära 1 som möjligt, men ändå hålla sig under den på lång sikt. Det förhindrar ett nytt utbrott, samtidigt som de mest drastiska åtgärderna elimineras.

Vad detta innebär är att, oavsett om våra politiker inser det eller inte, vad de gör är:

 • Lista alla åtgärder de kan vidta för att minska R
 • Få en känsla av nyttan med att tillämpa dem: minskningen av R
 • Få en känsla för deras kostnader: de ekonomiska, sociala och etiska kostnaderna.
 • Rangordna initiativen baserat på deras kostnad och nytta
 • Välj de som ger den största R-reduktionen upp till 1, till lägsta kostnad.

Detta är endast för illustrativa syften. All data är påhittad. Vad vi vet finns dessa uppgifter inte i dag. Datan måste tas fram. Till exempel är listan från CDC en bra början, men den saknar saker som utbildningsåtgärder, utlösande faktorer, kvantifiering av kostnader och nyttor, detaljer om hur man mäter, ekonomiska / samhälleliga motåtgärder etc.

Ursprungligen kommer deras förtroende för dessa siffror att vara lågt. Men det är fortfarande hur de tänker — och borde tänka på det.

Vad de behöver göra är att formalisera processen: Förstå att detta är ett “numbers game” där vi måste lära oss så snabbt som möjligt var vi är på R, effekterna på R av varje åtgärd, och dess sociala och ekonomiska kostnader.

Först då kan de fatta ett rationellt beslut om vilka åtgärder de bör vidta.

Slutsats: Köp oss tid

Vissa länder, särskilt de som ännu inte drabbats hårt av coronaviruset, kanske undrar: Kommer det här att drabba mig? Svaret är: Det har det antagligen redan. Du har bara inte lagt märke till det. När det verkligen slår till kommer ditt sjukvårdssystem att vara i ännu sämre form än i rika länder där sjukvården är stark. Bättre att ta det säkra framför det osäkra — då bör du överväga att vidta åtgärder nu.

För de länder dit coronaviruset redan kommit är alternativen tydliga.

Å ena sidan kan länder välja gå inbromsining: skapa en massiv epidemi, överbelasta sjukvården, driva miljontals dödsfall och släppa lös nya mutationer av detta virus i naturen.

Å andra sidan kan länder slåss. De kan stänga ner några veckor för att köpa sig tid, skapa en genomtänkt handlingsplan och kontrollera detta virus tills vi har fått ett vaccin.

Vissa regeringar runt om i världen idag, inklusive några som USA, Storbritannien, Schweiz eller Nederländerna har hittills valt inbromsning.

Det betyder att de ger upp utan kamp. De ser att andra länder framgångsrikt har bekämpat detta, men de säger: “Vi kan inte göra !”

Tänk om Churchill hade sagt samma sak? ”Nazister finns redan överallt i Europa. Vi kan inte slåss mot dem. Låt oss bara ge upp.” Det är vad många regeringar runt om i världen gör idag. De ger dig inte en chans att bekämpa detta. Du måste kräva det.

Sprid budskapet

Tomas Pueyo

Insights about Growth, including Coronavirus Growth

Jacob Stedman

Written by

Loves both people and algorithms

Tomas Pueyo

Insights about Growth, including Coronavirus Growth

Jacob Stedman

Written by

Loves both people and algorithms

Tomas Pueyo

Insights about Growth, including Coronavirus Growth

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store