TomoChain cập nhật tình hình phát triển sản phẩm - 6/11.

Ha Hoang
Ha Hoang
Nov 6, 2018 · 4 min read

Thân gửi cộng đồng TomoChain,

Trong đợt cập nhật lần này, chúng tôi sẽ mang đến những cột mốc phát triển chính của dự án và toàn bộ hệ sinh thái TomoChain.

Đầu tiên, chúng tôi muốn thông báo việc công bố chính thức bản đề xuất thiết kế sàn giao dịch phi tập trung TomoX. Việc phát triển TomoX đã được diễn ra trong vòng hai tháng vừa qua và chúng tôi mong rằng sàn giao dịch TomoX sẽ có thể chính thức ra mắt cộng đồng vào cuối quý 1, đầu quý 2 năm 2019. TomoX Protocol sẽ được tích hợp vào phần lõi của thuật toán đồng thuận TomoChain với tiềm năng có thể xử lý hàng nghìn giao dịch trên một giây. Dựa trên cấu trúc masternode, chúng tôi tin rằng TomoX sẽ trở thành một trong những sàn giao dịch phi tập trung phức tạp nhất được thiết kế tính cho tới thời điểm hiện tại với hiệu năng xử lý ở mức cao khi được đưa vào vận hành trên thực tế.

Với sự ra mắt của TomoX protocol, nền tảng TomoChain hiện tại bao gồm đầy đủ các tính năng của một hệ thống các giao thức, ứng dụng với những ưu điểm để có thể xây dựng một nền tảng tài chính hiệu quả, phi tập trung cho phép xây dựng các ứng dụng và phát hành token. Một khi những công cụ này chính thức được phát hành, hàng ngàn dự án, lập trình viên và người dùng có thể tương tác một cách dễ dàng, xây dựng hàng loạt các dịch vụ tài chính mới dựa trên blockchain. Chúng tôi tin tưởng vào việc tập trung phát triển sản phẩm cộng với một hệ sinh thái thân thiện với người dùng sẽ mang lại kết quả tốt trong tương lai và khiến TomoChain trở thành một trong những mạng lưới blockchain có giá trị nhất.

Thứ hai, chúng tôi hân hạnh được thông báo việc ra mắt văn phòng TomoChain tại Nhật Bản sẽ bắt đầu được đi vào hoạt động từ tháng này. Nhật Bản là một trong những thị trường phát triển nhanh nhất trong lĩnh vực tiền mã hoá và công nghệ Blockchain. Việc mở văn phòng lần này sẽ mang đến cho TomoChain những bước gần hơn đến với mục tiêu trở thành một công ty cung cấp dịch vụ blockchain trên phạm vi toàn cầu. Văn phòng mới của TomoChain cũng đánh dấu việc TomoChain hợp tác cùng công ty cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin tại thị trường Nhật Bản VNext. TomoChain rất vui được hợp tác với VNext trong tương lai để triển khai các giải pháp trong lĩnh vực blockchain và AI.

Đã có một sự quan tâm nhất định đến TomoChain từ phía các doanh nghiệp tại thị trường Nhật Bản, và TomoChain mong rằng việc mở văn phòng mới lần này sẽ giúp phát triển những cơ hội hiện có. Văn phòng mới sẽ tập trung vào việc quảng bá hình ảnh của TomoChain và phát triển những hoạt động kinh danh tại thị trưởng Nhật Bản. TomoChain hy vọng việc tiếp tục xây dựng hệ sinh thái sẽ góp phần tạo nên một cộng đồng mạnh mẽ và năng động tại Nhật Bản.

Cuối cùng, chúng tôi thân ái gửi lời mời tới tất cả các đối tác, những người nắm giữ TOMO và những người ủng hộ dự án đến tham gia chuỗi sự kiện giới thiệu mainnet ở nhiều quốc gia trên phạm vi toàn cầu của TomoChain sẽ bắt đầu diễn ra từ tháng 12 năm 2018 cho tới hết tháng 2 năm 2019. Sự kiện mở đầu sẽ được diễn ra vào ngày 6 tháng 12 tại Hà Nội và các sự kiện tiếp theo sẽ được tổ chức bởi cộng đồng Tomo ở các quốc gia khác. Nếu bạn có mong muốn hỗ trợ TomoChain và tổ chức các buổi gặp gỡ thì hãy liên hệ với chúng tôi để có thể nhận được sự giúp đỡ về kinh phí, nguồn lực,.. để có thể tổ chức sự kiện một cách thành công nhất. Chuỗi sự kiện lần này với mục tiêu giới thiệu những sản phẩm chủ đạo của hệ sinh thái TomoChain cũng như giúp làm tăng sự chú ý đến với giải pháp mà TomoChain cung cấp cho cộng đồng ở thị trường quốc tế.

Việc chuyển đổi token sang nền tảng mới của TomoChain khi mainnet diễn ra sẽ được giải thích trong một bài viết riêng biệt. Mainnet sẽ chính thức được diễn ra vào tháng 12, chúng tôi sẽ gửi đến bạn những thông tin kỹ thuật cần thiết khi quá trình hoàn tất. Cuối cùng, xin được gửi lời cảm ơn tới toàn thể cộng đồng, nhà đầu tư, các cố vấn đã hỗ trợ hết sức nhiệt tình để dự án có thể phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

TomoChain

Welcome to TomoChain blog. Follow us to get the official news and good reads from TOMO team. Clap along if you feel like a room without a roof!

Ha Hoang

Written by

Ha Hoang

Being alone on purpose is a choice, but being lonely isn’t.

TomoChain

TomoChain

Welcome to TomoChain blog. Follow us to get the official news and good reads from TOMO team. Clap along if you feel like a room without a roof!

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade