Şiddet içerikli videolar korku nöbetlerini tetikliyor

Şiddet içerikli video oyunları çocuklarda korku nöbetlerine yol açıyor. Özellikle oyun sırasında ani patlama şeklindeki ışık hüzmeleri beyindeki dalgalara hasar veriyor.

19 Mayıs Üniversitesi’nde internet ve video oyun bağımlığı ile ilgili yaklaşık 3 bin çocuğun katılımıyla yapılan geniş kapsamlı araştırmaya göre, çocukluk yaş grubunda, video oyunları bazı migren ataklarını tetikliyor. Aşırı derece heyecan ve aktivasyon, özellikle kalpte ritim bozukluğu olan çocuklarda ayrı bir risk faktörü. Normal koşullarda hekimlerin, nöbetleri aktive etmek için kullandığı ışık hüzmeleri, oyunlar içinde bulunduğundan nöbet hastalarının bu videolardan uzak durması gerekiyor.

Depresyona eğilimli psikoaktif ilaç kullanan çocuklarda ise şiddet içerikli video oyunları, rahatsızlığı tetikliyor. Hareketli sahneler, çocuklarda korku nöbetleri ve ataklara sebep oluyor. Bu da dikkat eksikliğine ve konsantrasyon bozukluğuna sebep oluyor.


Originally published at www.tr724.com on June 20, 2017.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Tr724’s story.