“Aşk derdiyle hoşem…”

“Aşk Leylâ’dan Mevlâ’ya uzanan bir yol…”

Bir büyük âşık;

“Gitmiş ve şimdi de çok uzaklarda,

Bekliyoruz hülyâlı şafaklarda…” der de âşığın âşığı sessiz kalır mı?(*)

Korkulu rüyalarla kıvranırken uykumda,

Sonsuzluğun ateşli kollarında uyandım.

O kadar parladı ki güzelliğin ufkumda,

Benim için yeni bir güneş doğuyor sandım.

Kamaştı gözlerim ve benliğimi yitirdim.

Aşk ile yakaladım aynalarda gölgeni.

Ey güzeller güzeli kendimi sana verdim,

Sır dolu âleminde biraz dolaştır beni.

O muhteşem sarayın elmas avizeleri

Yıldızlar arasından ruhuma süzülüver.

Renk renk ve ışık ışık donatırken her yeri,

Benim de virâneme bir kerecik geliver.

“Kalbim bir güvercinin kalbinden daha titrek,“

Gönlüm ümit içinde, gözlerim uzaklarda…

Ağaçlar yaprak döküp, vade doluncaya dek,

Bekleyeceğim seni “Hülyâlı Şafaklarda”

(*) Gençlik yıllarından bir nazire…

**********************************************

USTA SÖZÜ

Sümmanîyem Ya Râb gönlüm hoş eyle,

Ya sabır ver ya bağrımı taş eyle,

Ya bir çift kanat ver ya da kuş eyle,

Tez yetişem dost bağında talan var.

Âşık Sümmanî

**********************************************

TADIMLIK

Senin gözlerin elâ,

Elâyı hiç sevmezdim.

Oldun başıma belâ,

Belâyı hiç sevmezdim.

Bekir Salim

*************************************************

BİR DÖRTLÜK

Bu kara bulutlar dağılır gider;

Düzelir bozulan bütün ayarlar.

Hak, hakikat elbet tecelli eder;

F’yi kaldırırlar R’yi koyarlar…

Bekir Salim

*************************************************

DÖRTLÜK TAMAMLAMA

Bu 8’li dörtlük tamamlamaya maalesef henüz güzel bir cevap gelmedi. Aşk ile bir daha…

Bir garibe merhametin,

Bin rekâttan az değildir.

…………………

…………………


Originally published at www.tr724.com on April 29, 2017.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.