Başınızdaki ağrının sebebi göz kapaklarınız olabilir

Başınızın sürekli ağrıması göz kapaklarınızın düşüklüğünden kaynaklanıyor olabilir. Göz kapağınız görüş açısını engellediği zaman sürekli alın kaslarınızı yukarı kaldırmak zorunda kalırsınız. Kasların içinden geçen sinirlere yapılan bu baskı da baş ağrısına yol açabiliyor.

Bu durum alın kaslarının sürekli çalışmasına yol açtığından alında çizgilerin derinleşmesine de sebep olmakta ve yüzde daha yaşlı görüntü oluşturmakta. Uzmanlar, son derece basit ameliyatsız bir operasyonla çözümlenen göz kapağı düşüklüğünün, doğuştan ya da her yaştan insanın her dönem karşılaşabileceği bir sorun olduğunu belirtiyor. Göz kapaklarındaki sarkıklığın 15–20 dakikalık bir operasyonla çözümlenebildiğine ve hastalar mevcut dertlerinden tamamen kurtulacağını söylüyor.

Like what you read? Give Tr724 a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.