Bebeğinizi yemek yerken güldürmeyin

Yabancı cisim aspirasyonu, çocuklarda sık rastlanılan kimi zaman hiçbir belirtiye sebep olmayan, kimi zaman da hayatı tehdit eden bir durum olarak biliniyor.

Katı ya da yarı katı yabancı cisimler solunum yolunu tıkayarak boğulma ve ölüme sebep olabiliyor. Aspirasyon, her yaşta görülmekle birlikte en sık 6 ay-3 yaş arasındaki çocuklarda görülüyor, erkek çocuklarda daha sık rastlanıyor.

1 yaş altındaki çocuklarda görülen kazalara bağlı ölümlerin yüzde 40’ı YCA sebebiyle gerçekleşiyor. Uzmanlar çocuklarda YCA’larının önlenebilmesi için şu tavsiyelerde bulunuyor: “3–4 yaş altındaki çocuklara sert-küçük taneli yiyecekler verilmemeli. Çocuklar oyun oynarken,televizyon seyrederken beslenmemeli. Ağızlarında yiyecek varken gülmeleri ve ağlamaları sırasında çok dikkatli olun.”

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.