“Ben işte ambelelerine sögirem hakim bey!”

Bu atışmayı sabaha kadar yapsak bitmezdi, o kadar çok namussuz var ki:

BEKİR SALİM:

Şunu demiş, bunu demiş “kazteler”,

Öyle her duyduğun söze inanma.

Kur’an “Belhüm adal” diye niteler,

İnsan gördüğün çok yüze inanma.

BİR VATANDAŞ:

Ben de başka türlü söyleyeceğim,

Yalancı bahara, güze inanma.

Mesnetsiz sözleri n’eyleyeceğim,

Müfteriye ve yüzsüze inanma.

BEKİR SALİM:

Fırıldaklık var adında, sanında,

Hıyanet virüsü taşır kanında,

Bir gün şunun bir gün bunun yanında,

Yanardöner namussuza inanma.

BİR VATANDAŞ:

Minareyi çalıp kılıf uyduran,

Mahalleyi hırsızlara soyduran,

Haramları bize helâl saydıran,

Fetva veren düzenbaza inanma.

BEKİR SALİM:

Ağası küfretse mutluluk duyar,

Yüzüne tükürse iltifat sayar,

Kendini o vakit bir yere koyar,

Bu edepsiz, utanmaza inanma.

BİR VATANDAŞ:

Döker gözyaşını, büker belini,

Yalan söze alıştırmış dilini,

Sakın o nâmerde verme elini,

Kol koparan hokkabaza inanma.

BEKİR SALİM:

Dinle diyanetle hiç işi olmaz,

Patronu gelmezse o asla gelmez,

Daha abdest nasıl alınır bilmez,

Camide verdiği poza inanma.

BİR VATANDAŞ:

Maskesi düşünce keli görünür,

Fitnesi görünür, feli görünür,

Bazen uslu bazen deli görünür,

Sakın ha, bu dengesize inanma.

BEKİR SALİM:

Salim der, küsurat bunlar, üç buçuk…

Ya çok hayâsızlar veyahut kaçık.

Her şey ayan beyan, gün gibi açık,

Kıldıkları o namaza inanma

BİR VATANDAŞ:

Ey vatandaş, yerindedir endişen,

Geçicidir elbet sevincin, neşen,

Tellâlın dilinde mezada düşen,

Tezgâha inanma, beze inanma.

************

USTA SÖZÜ

Hazer kıl kırma kalbin kimsenin cânını incitme.

Esir-i gurbet-i nâlân olan insânı incitme.

Tarîk-i ışkda bi-çâreyi hicrânı incitme.

Sabır kıl her belâya hâne-yi Rahmân’ı incitme.

Felekde hâsılı insan isen bir cânı incitme.

Günahkâr olma Fahr-i Âlem-i zî-şânı incitme.

Alvarlı Efe Hazretleri

************

BİR DÖRTLÜK

Referandumla ilgili “Ben de varım…” diye bir lâf dönüp duruyor…

Şeytan start verdi kalmadan darda,

Davarlar peşinden koştu ard “arda”,

Menfaat ve korku nasıl bir şey ki,

Namuslar, şerefler artık pazarda…

Bekir Salim

************

MUAMMA

Beş sene önce sorduğumuz bir muamma… Bilene aşk olsun…

Güçlü ol ki böl ikiye mermeri,

Mutlu ol ki unut gamı, kederi,

“Ke” de amma keder deme sakın ha!

Onda gizli muammanın kaderi…

************

DÖRTLÜK TAMAMLAMA

İlk iki mısra benden…

Sevdiğim uğradı gülizârıma,

Küsmüştüm; gönlümü almadan gitti.

…………….

…………….


Originally published at www.tr724.com on January 28, 2017.

Like what you read? Give Bekir Salim a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.