Beyinleri diğer suçlulardan farklı işliyor

Aile içi şiddet uygulayan kişilerin beyinlerinin adi suçlulular farklı çalıştığı orta çıktı. Social Cognitive and Affective Neuroscience Dergisi’nde yayınlanan araştırmaya göre, dünyada yılda 10 milyon erkek veya kadın mevcut ya da eski eşi tarafından fiziksel, cinsel ya da psikolojik zarara uğratılıyor.

Araştırmaya katılan ve MRI’a bağlanan 21 aile içi şiddret uygulayıcısı ve diğer 20 adi suçluya üç farklı resim gösterildi. İlki aile içi şiddet resmi, ikincisi genel şiddet görüntüleri, üçüncüsü sıradan fotoğraflardı. Aile içi şiddet uygulamış olan deneklerin, konuyla ilgili fotoğraflar gördüklerinde diğer suçlulardan çok farklı zihinsel aktivite sergiledikleri görüldü. İlk verdikleri tepkinin kendilerini duygusal olarak savunmak olduğu saptandı.

Uzmanlar, bu tür suçluların rehabilitasyonu için çalışmaların faydalı olacağını düşünürken, aile içi şiddeti önlemeye çalışan aktivistler, mahkemelerde bu çalışmalara atıf yapılarak bazı insanların kurtarılabileceği tespitinde bulundu.


Originally published at www.tr724.com on July 5, 2017.

Like what you read? Give Tr724 a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.