Mehmet Efe Çaman
Aug 23 · 3 min read

YORUM | BÜLENT KORUCU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, durduk yerde ve kendi başına diktatör olmadı; elbirliği ile hep beraber onu bu hale getirdik. Yanıp tutuşuyor ve bütün hesaplarını ona göre yapıyordu. O ayrı konu. Hiç kimse ne kadar isterse istesin bir sabah diktatör olarak uyanamaz. Evet tohum içindekini ağaca dönüştürmek ister ama toprak, su, güneş ve hatta gübre olmadan başaramaz.

Bir kere hepimiz ‘Milli Görüş gömleğini çıkarma’ hikayesine kandık. Herkese değişme şansı tanınması gerektiği gibi naif bir hissin esiri olduk. Aşıyla elma ağacından armut alabilirsiniz; biz ileri gittik karpuz olabileceğine inandık. Meğer gömleği yetersiz bulup gelişmiş versiyonunu sipariş veriyormuş.

Az buçuk işleyen bütün demokrasiler sistemle ayakta dururken biz ‘kişi ve iyi niyet’ gibi aptalca bir hayalin arkasına düştük. Yola çıkarken üç Y’den bahsetmişti: Yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklar. Bugün üçü de gerçekleşti; önce yolsuzluk sistemleşti. Küçük küçük başlamıştı. Kimisi ‘herkes yapıyor’ dedi, sustu. Bazılarımız ‘yolsuzluk var ama yol da var; eskiden sadece yolsuzluk vardı.’ diye görmezden geldi. Şimdi anlıyoruz ki yolsuzluk olabilmesi için yol yapılmış. Müteahhide ve onların patronuna para aktarabilmenin yoluymuş o yollar… 17–25 Aralıkta yakalandığında vazgeçemeyeceği ve hesabını veremeyeceği kadar büyük götürdüğü ortaya çıktı. ‘Çalıyor ama çalışıyor’ tayfası olmasa daha çok çalma cesaretini bulabilir miydi?

Sonra gelsin yasaklar… Ülkede en kolay tutuklama verilen suç Erdoğan’a hakaret. Ana muhalefet liderini linç ederek öldürmeye teşebbüs etseniz kahraman, Erdoğan’ı eleştirmeye yeltenseniz tutuklu oluyorsunuz. En büyük darbeyi yiyenler bile korkudan pamuklara sararak eleştirme denemesi yapıyor. Ya da ölü numarasıyla kurtulabileceğini sanıyor. Ayı gibi hayvanlar korunma içgüdüsüyle öldürdüğü için ölü taklidi yaparak paçayı yırtabilirsiniz. Fakat zaten leş yiyenlere sökmez bu taktik. Bazı solcular ve bazı HDP’liler buna örnek verilebilir. Semeri döverek sonuç alabileceklerini sanıyorlar. Ya da mücadele ediyoruz görünmek için semere vurmak işlerine geliyor. Kayyım kararını Süleyman Soylu’ya, Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğunu beş yıl önceki fezlekeye bağlayanlar bu grupta. Bir de Cumhuriyet gazetesi tutuklularını savunanların bir kısmı aynı orta oyununu oynuyor. Seksenlik ihtiyarlar, yatalak hastalar ve bebekler bile cezaevindeyken, Erdoğan’ın günahlarını, onun uydurduğu günah keçisi ‘FETÖ’ye yıkarak mücadele ediyormuş gibi yapıyorlar.

Erdoğan kendini kurtarmak için Ergenekon’dan Susurluk’a devletin bütün kirli unsurlarıyla ortak oldu. Yargıyı emir eri gibi kullanıyor. Hâlâ her icraatının altında ‘altı harfliler’i arıyorlar. Böyle siyasal ve toplumsal muhalefet her diktatöre nasip olmaz.

Yolsuzluk ve yasakların hükümferma olduğu bir ülke kaçınılmaz biçimde yoksullaşır. Şu anda üçüncü evre tamamlanmak üzere. Eldeki illüzyon medyasıyla bir müddet daha patates ve soğanın dış güçlerin oyunu yüzünden pahallandığı yalanını satabilirler. Bu balonu patlatmaya cesaret edemeyen herkes çöküşün suç ortağı olacak.

Yoksulluk artıkça yolsuzluk patlayacak; yağma ve ne götürsem kar psikolojisiyle hırsızlık tabana yayılacak. Eskiden sus payı için topluma hırsızlıktan pay dağıtılıyordu. Çalışmadan kazanmak, üretmeden yemek bağımlılık yaptı. Ekonomik kaos ortamında herkes kendi göbeğini kesip, hırsızlığını meşrulaştıracak. Yolsuzluk ve yoksulluğu örtbas etmek için daha çok yasağa ihtiyaç olacak haliyle.

Sonra Erdoğan ülkeyi kötü durumdan kurtaracak adımları atacak ve mutlu son. İnandırıcı gelmedi mi son cümle? Böyle olacağına inanan bir AKP tabanı var. Daha kötüsü muhalefetin bir kısmı da seslendirmese de aynı düşüncede. Mardin kayyımının 136 bin liralık hediyesini Erdoğan’ın almadığına inanan ve bunu şikayet etmek için randevu bekleyen Ahmet Türk sizce böyle düşünmüyor mu?


Originally published at https://www.tr724.com on August 23, 2019.

Tr724

Yorum, Analiz, Sıcak Haber, Son Dakika

Mehmet Efe Çaman

Written by

Tr724

Tr724

Yorum, Analiz, Sıcak Haber, Son Dakika

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade