Gülen’in avukatlarından açıklama: Müvekkilimizin bir kişiden beklentisi ya da endişesi yoktur

17/25 Aralık 2013’ten ve 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yalan oldukları ortaya çıkan sayısız haber ile hedef hâline getirilen Fethullah Gülen hakkında yeni iftiralar atıldığını belirten avukatları açıklama yaptı.

Son günlerde Takvim gazetesinde, Nurettin Veren’e dayandırılarak yapılan haberde, Fethullah Gülen adına sahte bir pasaport görseli kullanılmış, ayrıca Gülen’in farklı ülkelere gittiği ya da gideceğiyle ilgili şüphe uyandıran dedikodular yayınlanmıştı.

Fethullah Gülen’in avukatları, Twitter adresinden (@fgulenav) yaptıkları açıklamada, “Sayın Gülen, iktidara yakın herkes tarafından bilinen adresinde yaşamaya devam etmektedir. Sadece Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahiptir. Yalancı ve dolandırıcı olduğu bilinen bir kişinin iftira attığı gibi başkaca bir sıfatta ve isimde pasaportu yoktur. Bu iddia açık bir iftiradır” denildi.

Açıklamanın devamında şu satırlar yer aldı:

“Aynı yazı içerisinde, hem suçların şahsiliğinden bahsedip hem de delilsiz suçlamada bulunarak, ABD’nin iade sürecine müdahale edildiği şeklinde, akla ziyan başka bir iftira atılmıştır. Sayın Gülen’in, iddia edildiği gibi herhangi bir kişiden beklentisi ya da endişesi yoktur. Adli makamlar suçlamaların doğru olduğuna ve yargılamanın siyasî olmadığına karar verirse yargılanmaya hazırdır.”

“Sayın Gülen, hain darbe girişiminin hemen sonrasında yaptığı açıklamalarda ve röportajlarda açıkça, ‘Uluslararası bir komisyon darbe konusunda araştırma yapıp darbeyle irtibatım olduğunu tespit ederlerse, hatta gerçek olmasa da, bu şekilde bir rapor hazırlanırsa kendim gelir yargılanırım’ demiştir. Bu açık beyan karşısında, bir suç isnadında bulunulacaksa işkenceyle alınan ya da yalancılıkları maruf olan kişilerin ifadeleri değil, uluslararası bir araştırma heyeti tarafından hazırlanacak rapor doğrultusunda değerlendirme yapılmalıdır. Bu konuda bilgisine başvurmak isteyen herkese, Sayın Gülen’in kapısı açıktır.”


Originally published at www.tr724.com on October 10, 2016.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.