Gemi de gerçek orman da!

Avustralya’da Homebush Körfezi’ndeki 102 yıllık askerî gemi, güvertesinde yetişen gür ve sağlıklı bitki örtüsüne ev sahipliği yapıyor. Ziyaretçiler görüntü karşısında hayranlığını gizleyemiyor.

Önceleri SS Corrimal olarak bilinen ve 2. Dünya Savaşı’nda terkedilen SS Ayrfield’in kocaman gövdesi 40 yıldır büyüyen mangrov ağaçlarıyla birlikte dikkat çeken bir görüntüye bürünmüş durumda. Geminin üzerindeki ormanın oluşturduğu Mangrov ağaçları ve çalılıkları, yarı tropik ve tropikal bölgelerde kıyıda tuzlu ya da acı sularda büyüyor. Bu nedenle bu ağaçlar gemiye güzel ve etkileyici bir görünüm katıyor. dökmeyen ağaçlardan oluşan Mangrovlar, hem nemli hem de kuru iklim bölgelerinde yetişiyor.

SS Ayrfield isimli bu gemi İngiltere’de 1911 yılında inşa edildi ve 1912 yılında Sydney’de tescillendi. Gemi eyalet hükümeti tarafından satın alındı ve 2. Dünya Savaşı boyunca Pasifik bölgesinde konuşlanan Amerikan taburlarına erzak nakliyesinde kullanıldı. 1972 yılında SS Ayrfield parçalanması için Homebush Körfezi’ne gönderildi. Burada, geminin gövdesi parçalanmasına rağmen iskeleti üzerinde yaz kış yeşil kalan Mangrov ormanı yeşerdi. 102 yıllık bu yüzer orman Google’ın uydu haritalarında bile rahatlıkla görülebiliyor.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.