‘Haçem, senin düdücün içindeçi nohutu…’

Doğum yapan bir kadının başında gözaltına aldırmak için polis bekleten zulme şahitlik edince “artık söz gerçekten bitti” diye düşünmeye başladım… Çocukluğumun Erzurumspor maçlarındaki fanatik taraftarların “Haçem, senin düdücün içindeçi nohutu…” diye başlayan, katı açılmamış binlerce güzellemesi(!) geldi aklıma da, gene Erzurum ağzıyla, “Nellet(Lânet) canan kor(kör) şeytan!” deyip o işi erbabına havale ettim. Onlar desin, biz gene “Estağfurullah” diyelim.

Bizim işimiz güzellerle, güzelliklerle… Çok güçlü bir âşık vatandaşla sahnede yaptığım doğaçlama atışmayı paylaşayım en iyisi sizinle…

BİR VATANDAŞ:

Nasıl çıkarsın karşıma,

Azametin var mı senin?

Bela açmaya başıma,

Cesaretin var mı senin?

BEKİR SALİM:

Fokur fokur kaynıyorsun,

Hararetin var mı senin?

Tel üstünde oynuyorsun,

Icâzetin var mı senin?

BİR VATANDAŞ:

Mülkü temelden yıkarsın,

Suçlusun, üste çıkarsın,

Bakla atar, fal bakarsın,

Kerametin var mı senin?

BEKİR SALİM:

Bana tere satıyorsun,

Kendinle bir tutuyorsun.

Ustana laf atıyorsun,

Zarafetin var mı senin?

BİR VATANDAŞ:

Daha sayacan mı daha?

Şikâyet ederim şaha,

Son girdiğin şu günaha,

Nedametin var mı senin?

BEKİR SALİM:

Asıl sen günah alırsın,

Kimin ardından gelirsin.

Sen günahı ne bilirsin?

Hidayetin var mı senin?

BİR VATANDAŞ:

Bu kavga sonsuza gider,

Neyleyeyim böyle kader,

Er olan er tövbe eder,

Ibadetin var mı senin?

BEKİR SALİM:

Ibadet olmaz çilesiz,

Bunu böylece bilesiz.

Haramsız, felsiz, hilesiz,

Ticaretin var mı senin?

BİR VATANDAŞ:

Ticareti koyma tef’e,

Seni gererim gergefe.

Karşında duran hedefe,

Isabetin var mı senin.

BEKİR SALİM:

Bol sallama yerimiz dar,

Seni görmez benim radar.

Hedefim olacak kadar,

Cesametin var mı senin?

BİR VATANDAŞ:

Niye bulundun tehditte,

Fedain bekler nöbette,

Acaba bizim mescitte,

İkâmetin var mı senin?

BEKİR SALİM:

Namaz her yerde kılınır.

Sevap ihlasla alınır.

İnsan olanda bulunur,

Asaletin var mı senin?

BİR VATANDAŞ:

Şahinoğlu der ki niçin?

Kevser şerbetini için.

O cennete varmak için,

Beraatın var mı senin.

BEKİR SALİM:

Salim’ söyler ağır ağır

Cennet yolu zorlu, ağır,

Gidersen beni de çağır,

Şefaatin var mı senin?

**************************************

USTA SÖZÜ

Kabrimi kimse ziyaret etmesin Allah için,

Gelmesin reddeylerim billahi öz kardaşımı!

Gözlerim ebna-yı ademden o rütbe yıldı kim,

İstemem ben Fatiha, tek çalmasınlar taşımı…

Şair Eşref

*****************************************************

TADIMLIK

Alev alev gözlerin,

Bakışın azaba eş,

Alev alev gözlerin…

Yanar ince bir ateş,

Kalbimde derin derin,

Bakışın azaba eş…

Bekir Salim

********************************

MUAMMA

Muammamızı bilen çıkmadı… Ya da bir gayret yok… Hatırlatayım, askıda on altı sene duran muammalar olmuş geçmişte…

Güçlü ol ki böl ikiye mermeri,

Mutlu ol ki unut gamı, kederi,

“Ke” de amma keder deme sakın ha!

Onda gizli muammanın kaderi…

******************************

DÖRTLÜK TAMAMLAMA

Bu hafta dörtlük tamamlamaya yoğun ilgi oldu. Hepsi birbirinden güzel onlarca şiir geldi, ama birini seçmek zorundaydım. Alper kardeşimizi tebrik ederim:

Sevdiğim uğradı gülizârıma,

Küsmüştüm; gönlümü almadan gitti.

Lâl oldum derdimi gömdüm bağrıma,

Küçücük bir nazar kılmadan gitti.

Ne dostuma minnet, ne ağyarıma,

Şu bîçare ruhum gülmeden gitti.


Originally published at www.tr724.com on February 4, 2017.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.