Kanser ve kalp hastası olmak istemiyorsanız domates tüketin

Domateste yüzde 85 dolayında bulunan likopeni insan vücudu üretemiyor. Çok güçlü bir antioksidan olan ve domatese kırmızı rengini de veren bu pigmentin dışardan alınması gerekiyor. Likopenin eb büyük faydası ise birçok kanser türüne ve kalp damar hastalıklarına karşı koruyucu olması. Uzmanlar, domates püresi, domates salçası, ketçap veya pişmiş domates sosu tüketildiğinde çiğ domatese göre daha fazla likopen alındığını söylüyor. Mevsimindeyken domatesi, mevsimi dışında ise domates püresi, domates salçası, pişmiş domates konservesi tüketmeyi ihmal etmeyin tavsiyesinde bulunuyor.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.