Parmak emmesini büyütmeyin!

Parmak emen çocukların aldıkları mikrop ve bakteriler sebebiyle daha güçlü bağışıklık sistemine sahip olduklarını biliyor muydunuz?

Yeni Zelanda’da bilim insanları, parmak emen veya tırnak yiyen 1.000 deneği 5 yaşlarından başlayarak gözlemledi. Bu kişilerin bünyelerinin bazı alerjilerin gelişimini engellediği sonucuna ulaştı. İlk incelemeler, katılımcılar 5, 7, 9 ve 11 yaşlarındayken yapıldı. Araştırmaya katılan çocukların üçte biri parmak emiyor ya da tırnak yiyordu. 13 yaşına geldiklerinde, bu çocukların bünyelerinin alerjilere karşı diğer çocuklara nazaran daha dirençli olduğu görüldü. Çocukların toz, kedi ve köpek gibi evcil hayvanlara karşı da alerjik olmadıkları anlaşıldı.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.