TCMB bankaların kredilerini teminat olarak kabul edecek

Bile bile lades

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Gece 02:30’a kadar yeni borçlanma metotları üzerine çalışıyorum.” demişti. Nelere kafa yorduğu yavaş yavaş belli oluyor.

Anlaşılan o ki Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Albayrak, Amerika’yı yeniden keşfetmeye karar vermiş. Hatta 2008 mortgage krizine götüren tehlikeli patikalardan ilerliyor.

MÜTEAHHİTE VERİLEN KREDİ TEMİNAT OLACAK!

Yurt dışından borç bulmak deveye hendek atlatmaktan daha zor hale geldi. Bankalar bile borç bulamıyor. Tahvil ihraç ederek 3 aylık vadelerle vaziyeti kurtarma telaşındalar.

Damat Berat hepsine toptan çare bulmuş: Bankaların köprü, otoyol, tünel, havalimanı, hastane projelerine verdiği krediler teminat olarak gösterilecek. Konut kredileri de listede.

Krediler bir nevi devlet kâğıdına çevrilecek ve bahse konu krediler Kalkınma Bankası tarafından Merkez Bankası’na teminat olarak verilecek. Banka da verdiği teminat kadar ilave borçlanma imkânına kavuşacak.

BDDK MÜDAHALE EDEMEYECEK

Dikkat edilirse bu işleme Kalkınma Bankası tavassut edecek. İki hafta evvel Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) teftişinden muaf kılınan bankadan bahsediyoruz. Hayli manidar!

Kalkınma Bankası kredi batırsa da sermayesi yüzde 12’nin altına inse de BDDK hesap soramayacak. Banka, mamafih kanunî külfet yüklenmiyor. Cumhurbaşkanı’na bağlı çalışan yönetim kurulu ne derse o olacak.

“KAMU-ÖZEL” DİYE YAZILIR, ”YANDAŞI İHYA DÜZENİ” DİYE OKUNUR

BDDK’nın bankalara gönderdiği Varlığa Dayalı Menkul Kıymet çalışmasına göre öncelikle PPP (Public-Private Partnerships), yani kamu-özel sektör işbirliğinde yapılan dev projeler için verilen krediler ile konut kredileri menkul kıymetleştirilecek.

Yandaşı ihya düzeninde son perde.

Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Yeni İstanbul Havalimanı gibi projeleri tanımlayan PPP projeleri için kredi vermiş bankaların menkul kıymetleştirme (seküritizasyon) işlemi teminat sayılacak.

Tıpkı ellerindeki tahvil ve bonolar karşılığı repo yaparak borçlandıkları gibi rahatça Merkez Bankası’ndan borçlanabilecekler.

AYNI MÜTEAHHİTLER…

Fark ettiyseniz yine aynı projeleri ve onların garantilere doymayan müteahhitlerini kurtarmaktan başka bir maksadı yok bu tumturaklı işlemlerin. Limak, Cengiz, Kolin, Kalyon, IC vd…

Bankalar yukarıdaki gruplara verdiği krediyi kâğıda çevirip Kalkınma Bankası’na verecek, Kalkınma Bankası’nın bu menkul kıymet karşılığında verdiği kâğıt ile bankalar bunu gösterip likidite sağlayabilecek.

Bankaların hükümete yakın gruplara verilen ihaleler için kullandırdığı kredi tutarı 40 milyar dolar, yani yaklaşık 210 milyar Türk Lirası civarında.

Konut kredileri tutarı ise 193 milyar lirayı aşmış durumda. 400 milyar liralık bir paket söz edebiliriz.

20 milyar dolara yakın Hazine garantisi verildiği halde yeni bir mekanizmaya ihtiyaç duyulmasına bakılırsa batıklar tahminlerin çok ötesinde.

2008 KRİZİ DE BÖYLE GELMİŞTİ

Kâğıt üzerinde son derece ışıltılı görünen bu mekanizma 2008 krizinden evvel ABD’de bankalar tarafından kullanıldı. Neticeleri vahim oldu.

Sadece ABD’yi değil bütün dünyayı sarsan bir krizin devrilen ilk domino taşıydı mortgage (ipotekli konut kredileri) krizi.

Damat Berat yüzde 4’ü şimdiden batmış kredileri teminat olarak takdim ettiğinde hangi fon buna inanacak? Hazine’ye yüzde 20’nin üzerinde borç vermek varken niye böyle bir meçhule para yatırsınlar?

TÜRKİYE’NİN RİSK PRİMİ 410

Türkiye’nin Kredi Temerrüt Takası (CDS) 28 Kasım’da 410’u geçti. Arjantin’in akabinde en yüksek repo faizine rağmen risk primi yükseliyor.

CDS grafiği dolar/TL kurundaki gerilemenin de artık son safhasına gelindiğini gösteriyor. Geçen sene 170 civarında olan CDS’in halihazırda 410’u geçmesi aradan geçen zaman zarfında Türkiye’nin ne kadar riskli görüldüğüne işaret ediyor.

Türkiye krizle yüzleşmeyi göze almadığı her gün daha girift bir labirentin ortasına doğru ilerliyor. Çıkış yolunu bulmak giderek maliyetli hale geliyor.

Zira 2008 krizinin yavaşlatılmış halini seyrediyoruz. Hazine’nin başındaki isim bile bile lades olacak.


Originally published at www.tr724.com on November 29, 2018.