Tek Adam

Referandumun tarihi belli oldu: 16 Nisan.

Halk, mevcut parlamenter sistemin ‘TEK ADAM’ rejimine dönüşüp dönüşmeyeceğine karar verecek.

***

Referandumda halka sunulan anayasa değişikliği teklifine göre, ‘Tek Adam’ hükümeti kuracak, bakanları görevden alacak yeni bakanlar atayacak.

Devletin bütün üst makamlarına atamaları ‘Tek Adam’ yapacak.

TSK atamaları da, büyükelçi atamaları da, YÖK ve rektör atamaları da, yargı mensupları da, üst düzey bürokratlar da ‘Tek Adam’ tarafından atanacak veya görevden alınabilecek.

***

‘Tek Adam’, istediği gibi Kanun Hükümünde Kararname çıkarabilecek.

OHAL’deki Kanun Hükmünde Kararnameler ile nasıl hukuksuzluklar yapıldığına bakarak, gelecekte de ‘Tek Adam’ın neler yapabileceğini tahmin etmek zor değil.

***

‘Tek Adam’, kurumları kapatıp, işletmelere ve kurumlara yargı kararı olmadan el koyabilecek.

‘Tek Adam’, isterse Meclis’i bile fesih edebilecek…

Kısaca yasama, yürütme ve yargı ‘Tek Adam’da toplanacak.

Demokratik ülkelerin aksine, güçler arasında denge ve kontrol mekanizması olmayacak.

Hükümet de, Meclis de, yargı da ‘Tek Adam’ ne derse onu yapacak.

***

‘Tek Adam’ aynı zamanda iktidardaki ‘siyasi partinin genel başkanı’ olabilecek.

İktidar vekillerinin tamamını o seçecek ve Meclis’te ‘Tek Adam’ ne derse o yasa çıkacak.

***

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve HSYK üyelerini de ‘Tek Adam’ atayacak.

‘Tek Adam’, tüm olağanüstü yetkilerle tüm kararlarında ‘dokunulmaz’ olacak.

Meclis hesap soramayacak, Sayıştay denetleyemeyecek.

Şayet ‘Yüce Divan’a gitmesi gereken bir suç işlerse, kendi belirlediği vekillerin de ‘Tek Adam’ aleyhine oy vermesi gerekecek.

Olmaz ama şayet Meclis’ten kazara bir karar çıkarsa, bu kez de yarısını kendi atadığı Anayasa Mahkemesi o görevde iken ‘Tek Adam’ı sözüm ona adil yargılayacak…

***

‘Tek Adam’ ekonomide de, dış politikada da tek söz sahibi olacak.

‘Tek Adam’, tüm kamu ihalelerinde tek yetkili olacak.

Tüm özelleştirmeler de onun talimatı doğrultusunda gerçekleşecek.

Hazine de, Maliye de, Merkez Bankası da, örtülü ödenek de ‘Tek Adam’a bağlı olacak.

***

‘Tek Adam’ istediği gibi dış politika yapacak, istediği uluslararası anlaşmalara imza koyacak.

Bir ‘siyasi partinin genel başkanı’ olarak ‘Tek Adam’ aynı zamanda ‘başkomutan’ olacak ve istediği gibi savaş kararı aldıracak…

***

Koca ülke, tek devlet, tek millet, tek bayrak ve ‘TEK ADAM’dan ibaret olacak.

***

Kafalar karışmasın, 16 Nisan’da oylanacak sistem değişikliğinin bir tek Amerika’da başarılı olan başkanlık sistemiyle uzaktan yakından ilgisi yok. Bu kadar sorumsuz ve denetimden uzak yetki sadece Kuzey Kore diktatöründe var…

***

Şimdi dünyada örneği olmayan yetkilerle donatılmış ‘Tek Adam’ koltuğuna, liyakati olmayan veya sizinle zıt düşünen birinin oturduğunu düşünün, sandığa giderken kararınızı öyle verin.

Sadece kendinizi de değil, çocuklarınızın özgürlüklerden yoksun demokrasiden uzaklaşmış bir ülkede ‘Tek Adam’ tarafından yönetileceğini ve vatandaş değil gerçekte birer ‘köle’ gibi muamele göreceğini bilerek kararınızı verin.

***

Siyasi kimliğinizi bir yana koyarak, aklınızda ölçün, vicdanınızda tartın öyle son kararınızı verin.

Ne diyelim, ‘Tek Adam’ referandumu Türkiye için hayırlı olsun!


Originally published at www.tr724.com on February 15, 2017.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.