Zamanlama çok manidar

Rahmetli Rasim Ağabeyle bir gösterimiz sırasında seyircilerden biri düz bir ayak (Yani dördüncü mısralar hep aynı) verdi. O sıra manasını bilen bilmeyen herkes “zamanlama çok manidar…” deyip duruyordu. Az ironi yaptık; doğaçlama, güzel bir atışma oldu:

BEKİR SALİM:

Camiye girerken abdest sıkıştı,

Zamanlama çok manidar değil mi?

Bu sene de kurban Hac’la çakıştı,

Zamanlama çok manidar değil mi?

RASİM KÖROĞLU:

Tam nutuk atarken sesim kısıldı,

Zamanlama çok manidar değil mi?

Mikrofon bozuldu, ceryan kesildi,

Zamanlama çok manidar değil mi?

BEKİR SALİM:

Demokrasilerden ahali bıktı,

O kadar özgürlük herkesi sıktı,

Şimdi de hukukun çivisi çıktı,

Zamanlama çok manidar değil mi?

RASİM KÖROĞLU:

Sevinçle uyandım ben sabah erken,

Tertemiz işime gideyim derken,

Birden sular gitti banyo yaparken,

Zamanlama çok manidar değil mi?

BEKİR SALİM:

Böyle bahaneyi kaldırmaz içim,

Bu kadar yolsuzluk benim mi suçum?

Vay efendim varmış üç büyük seçim,

Zamanlama çok manidar değil mi?

RASİM KÖROĞLU:

Borç gırtlakta hanım bir kürk istiyor.

Ben otuz bin verdim o kırk istiyor.

Bankalar faizci, çok fark istiyor,

Zamanlama çok manidar değil mi?

BEKİR SALİM:

Kadınlar hep böyle sabır taşırır,

Bizimki de aynı, hep ters düşürür.

Ben seyahatteyken mantı pişirir,

Zamanlama çok manidar değil mi?

RASİM KÖROĞLU:

Beni bu işlere hanım zorladı,

Altın diye diye aklı tırladı,

Biz altın alınca dolar fırladı,

Zamanlama çok manidar değil mi?

BEKİR SALİM:

Dişleri dökülmüş görünce seni,

Bir rüya gördüm ki bu gece, yeni,

Bacanağım tuttu ısırdı beni,

Zamanlama çok manidar değil mi?

RASİM KÖROĞLU:

Meşhur olmaktı tek hayalim, düşüm,

Şovmenlik yapmaktı mesleğim, işim,

Sahnede fırladı protez dişim,

Zamanlama çok manidar değil mi?

BEKİR SALİM:

Öyle hâl aldı ki gündemin hızı,

Artık hiçbir haber şaşırtmaz bizi.

Bak nasıl dost oldu kurt ile kuzu,

Zamanlama çok manidar değil mi?

RASİM KÖROĞLU:

Rasim der ki bilmem kim kimi yendi,

Bıraktı yakamı feleğin fendi,

Tam huzura erdim ömrüm tükendi,

Zamanlama çok manidar değil mi?

**************************************

USTA SÖZÜ

Çok da mağrûr olma kim mey-hâne-i ikbâlde,

Biz hezârân mest-i mağrûrun humârın görmüşüz.

Nâbî

******************************

DÖRTLÜK TAMAMLAMA

Bu hafta dörtlük tamamlama Ahmet Bozkuş kardeşimden… Bir de doğaçlama söylemeyi öğrenirse tam rakip…

Sihirli anahtar müminler için;

Duadan indirme elini sakın.

Deme, bu çileler başımda, niçin?

Sitemin közünden dilini sakın.

Yeni dörtlük tamamlamamızın ilk iki dizesi (bugün 15’li divan olacak. Divanın ilk dörtlüğünde kafiye dizilişi -a.a.b.a- şeklindedir. Buna dikkat edelim.):

Zulüm arşa dayanınca ebabiller gelirmiş. (a)

Ebrehe’yi dinlemeyen güzel filler gelirmiş. (a)

………….. (b)

………….. (a)


Originally published at www.tr724.com on May 19, 2017.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.