Zamanlama çok manidar

Rahmetli Rasim Ağabeyle bir gösterimiz sırasında seyircilerden biri düz bir ayak (Yani dördüncü mısralar hep aynı) verdi. O sıra manasını bilen bilmeyen herkes “zamanlama çok manidar…” deyip duruyordu. Az ironi yaptık; doğaçlama, güzel bir atışma oldu:

BEKİR SALİM:

Camiye girerken abdest sıkıştı,

Zamanlama çok manidar değil mi?

Bu sene de kurban Hac’la çakıştı,

Zamanlama çok manidar değil mi?

RASİM KÖROĞLU:

Tam nutuk atarken sesim kısıldı,

Zamanlama çok manidar değil mi?

Mikrofon bozuldu, ceryan kesildi,

Zamanlama çok manidar değil mi?

BEKİR SALİM:

Demokrasilerden ahali bıktı,

O kadar özgürlük herkesi sıktı,

Şimdi de hukukun çivisi çıktı,

Zamanlama çok manidar değil mi?

RASİM KÖROĞLU:

Sevinçle uyandım ben sabah erken,

Tertemiz işime gideyim derken,

Birden sular gitti banyo yaparken,

Zamanlama çok manidar değil mi?

BEKİR SALİM:

Böyle bahaneyi kaldırmaz içim,

Bu kadar yolsuzluk benim mi suçum?

Vay efendim varmış üç büyük seçim,

Zamanlama çok manidar değil mi?

RASİM KÖROĞLU:

Borç gırtlakta hanım bir kürk istiyor.

Ben otuz bin verdim o kırk istiyor.

Bankalar faizci, çok fark istiyor,

Zamanlama çok manidar değil mi?

BEKİR SALİM:

Kadınlar hep böyle sabır taşırır,

Bizimki de aynı, hep ters düşürür.

Ben seyahatteyken mantı pişirir,

Zamanlama çok manidar değil mi?

RASİM KÖROĞLU:

Beni bu işlere hanım zorladı,

Altın diye diye aklı tırladı,

Biz altın alınca dolar fırladı,

Zamanlama çok manidar değil mi?

BEKİR SALİM:

Dişleri dökülmüş görünce seni,

Bir rüya gördüm ki bu gece, yeni,

Bacanağım tuttu ısırdı beni,

Zamanlama çok manidar değil mi?

RASİM KÖROĞLU:

Meşhur olmaktı tek hayalim, düşüm,

Şovmenlik yapmaktı mesleğim, işim,

Sahnede fırladı protez dişim,

Zamanlama çok manidar değil mi?

BEKİR SALİM:

Öyle hâl aldı ki gündemin hızı,

Artık hiçbir haber şaşırtmaz bizi.

Bak nasıl dost oldu kurt ile kuzu,

Zamanlama çok manidar değil mi?

RASİM KÖROĞLU:

Rasim der ki bilmem kim kimi yendi,

Bıraktı yakamı feleğin fendi,

Tam huzura erdim ömrüm tükendi,

Zamanlama çok manidar değil mi?

**************************************

USTA SÖZÜ

Çok da mağrûr olma kim mey-hâne-i ikbâlde,

Biz hezârân mest-i mağrûrun humârın görmüşüz.

Nâbî

******************************

DÖRTLÜK TAMAMLAMA

Bu hafta dörtlük tamamlama Ahmet Bozkuş kardeşimden… Bir de doğaçlama söylemeyi öğrenirse tam rakip…

Sihirli anahtar müminler için;

Duadan indirme elini sakın.

Deme, bu çileler başımda, niçin?

Sitemin közünden dilini sakın.

Yeni dörtlük tamamlamamızın ilk iki dizesi (bugün 15’li divan olacak. Divanın ilk dörtlüğünde kafiye dizilişi -a.a.b.a- şeklindedir. Buna dikkat edelim.):

Zulüm arşa dayanınca ebabiller gelirmiş. (a)

Ebrehe’yi dinlemeyen güzel filler gelirmiş. (a)

………….. (b)

………….. (a)


Originally published at www.tr724.com on May 19, 2017.