กิจกรรม TRANG HACKATHON 2018

เสาร์และอาทิตย์ที่ 3–4 พฤศจิกายน 2561 รวมเวลา 30 ชั่วโมง

งานระดมสมองสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อเป้าหมายการพัฒนาตรังอย่างยั่งยืน แบบมาราธอนตลอด 30 ชั่วโมง สำหรับคนตรังทุกวัยและทุกอาชีพ

Intermingle in Trang ร่วมกับ Kid+Dee RUTS ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจจากทั่วทุกอำเภอในจังหวัดตรัง ไม่ว่าจะเพศและอายุใด มาร่วมกัน HACK มาราธอนตลอด 30 ชั่วโมง ฝึกการคิดอย่างผู้ประกอบการเพื่อสังคมและสร้างสรรค์นวัตกรรมเด็ดๆ ที่จะช่วยตอบโจทย์ความท้าทายของท้องถิ่นตรัง ในหัวข้อ

1 การบริโภคและผลิตอาหารอย่างยั่งยืน
2 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ
3 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
4 การศึกษาที่เท่าเทียม และ
5 การจัดการเมืองอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม

ใครสมัครเข้าร่วมได้บ้าง

คนทุกสาขาอาชีพ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียน นักศึกษา นักออกแบบ สถาปนิก นักวิจัย สายพัฒนา นักการเมือง ข้าราชการ ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ ศิลปิน เกษตรกร วิศวกรพัฒนาซอฟต์แวร์ ตัวแทนวิสาหกิจชุมชน ผู้บริหารเมือง หรือนักพัฒนาเอกชน หากคุณสนใจการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาตรังอย่างยั่งยืน ก็สมัครเข้าร่วมได้

มาเดี่ยว มากับเพื่อน มาเป็นคู่ คุณอาจจะเป็นผู้ประกอบการเอกชนในตรังที่สนใจปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม หรืออาจจะเป็นผู้นำชุมชนหรือองค์กรที่ขับเคลื่อนประเด็นปัญหาการพัฒนาในตรังอยู่แล้ว หรืออาจจะเป็นพลเมืองคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาที่ไม่เหมาะสมกับคนและพื้นที่ตรัง อยากหาเพื่อนร่วมคิดและสร้างการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนั้น ๆ หรือเป็นคนที่รู้สึกว่าเสียงของตนเองไม่มีความหมายในภาคการเมืองและสังคม มีประเด็นที่อยากคิดดัง ๆ ร่วมกับเพื่อนที่มาจากสาขาอาชีพอื่น เพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยนวัตกรรมเจ๋ง ๆ ก็สมัครเข้าร่วมได้ (ทุกคนต้องกรอกใบสมัครของตนเอง แม้จะมาพร้อมกันเป็นกลุ่มก็ตาม)

คนทุกเพศทุกวัยในจังหวัดตรัง เรายินดีต้อนรับทุกคนที่มีใจเปิดกว้าง พร้อมที่จะเริ่มเรียนรู้สิ่งใหม่ไปพร้อม ๆ กัน ขอแค่คุณพร้อม Unlearn, Learn, และ Relearn ตลอดระยะเวลาที่อยู่ด้วยกัน 30 ชั่วโมง เราเชื่อว่า ทั้งวัยรุ่น วัยใส ผู้ใหญ่ และผู้มีประสบการณ์หรือไม่มี ก็สามารถทำงานร่วมกันเพื่อเปลี่ยนไอเดียให้เป็นนวัตกรรมทางสังคมได้


ระดมสมองค้นหาไอเดีย สร้างทีมในฝัน และสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม

จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง

*เราจะนำกระบวนการและสอนการใช้เครื่องมือในการคิด *คุณจะระดมสมองกับเพื่อนร่วมทีม ทดลองทำ และนำเสนอ *Mentor จะให้คำปรึกษาว่าไอเดียของคุณจะเป็นจริงได้แค่ไหนและมีผลทางสังคมได้อย่างไรบ้าง
  1. เสนอปัญหาที่แต่ละคนสนใจ หาเพื่อน สร้างทีม

2. ทำความเข้าใจเป้าหมายการพัฒนายั่งยืน 17 ประการ และโจทย์ความท้าทายของตรัง 5 หัวข้อ

3. เรียนรู้เครื่องมือช่วยคิดและนำไปใช้ระดมสมองหาไอเดีย

4. ทดลองสร้างตัวตนแบบง่าย ๆ และคิดโมเดลรูปแบบการดำเนินงาน/โมเดลธุรกิจที่สร้างผลกระทบที่ดีต่อสังคม

5. นำเสนอแนวคิด พร้อมรับข้อเสนอแนะจากกรรมการ


จะได้อะไรจากงานนี้

  • เข้าใจเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goal (SDGs) มากขึ้น
  • เรียนรู้เครื่องมือและกระบวนการคิดเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคม
  • พบปะและทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการประกอบการเพื่อสังคม
  • แรงบันดาลใจใหม่ๆในการสร้างสรรค์สังคม พบเครือข่ายของคนท้องถิ่นที่อยากมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดตรังอย่างยั่งยืน
  • ประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมโครงการจากศูนย์ศึกษามหานครและเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
  • โอกาสในการใช้พื้นที่ของโครงการ “คิดดี RMUTSV” เพื่อต่อยอดไอเดียจากงานนี้

จะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อไหร่ สมัครอย่างไร

วันและเวลา:เสาร์และอาทิตย์ที่ 3–4 พฤศจิกายน 2561 รวมเวลา 30 ชั่วโมง

สถานที่:The Tree Sleep | Space อำเภอเมือง จังหวัดตรัง (ข้างที่ทำการไปรษณีย์ตรัง)

สมัครได้ที่นี่ https://goo.gl/forms/L6vO5pDAESHXs2K63

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 10 ตุลาคม 2561 นี้เท่านั้น

**หลังจากสมัครแล้ว ทางทีมงานจะทำการติดต่อกลับในวันที่ 13 ตุลาคม 2561 เพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการและชี้แจงรายละเอียด

**ผู้ที่ได้รับการติดต่อกลับ 25 คนเท่านั้นจึงจะมีสิทธิได้เข้าร่วมโครงการ

ผู้ประสานงาน

  1. อภิชญา โออินทร์ (ออย) 0858872707
  2. ไพฑูรย์ นงค์นวล (เอ็ม) 0872986500

Email:intermingle.in.trang@gmail.com

Website: https://medium.com/trang-hackathon

เพื่อนร่วมจัด

เราเป็นเพื่อนใหม่ที่พบเจอและรวมกลุ่มกันในงาน SDGs Hackathon Trang ซึ่งจัดโดย Youth Co: Lab Thailand และเป็นแรงบันดาลใจให้เราระดมทรัพยากร สมอง และกำลังกันในการขยายผลกิจกรรมเพื่อการพัฒนาตรังอย่างยั่งยืน เป็นครั้งแรกและหวังว่าจะมีครั้งต่อ ๆ ไป :)

Intermingle in Trang
Kid+Dee RUTS
The Tree Sleep | Space

ผู้สนับสนุนใจดี

เกี่ยวกับผู้สนับสนุน

ศูนย์ศึกษามหานครและเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย จะระดมทรัพยากรบางส่วนมาให้สำหรับ Trang Hackathon ครั้งนี้

แต่เรายังเปิดกว้าง หากบริษัท องค์กร หรือหน่วยงานใดสนใจร่วมเป็นหุ้นส่วนหรือผู้สนับสนุนใจดีให้ TRANG HACKATHON ไม่ว่าจะเป็นความเชี่ยวชาญ ทุนสร้างนวัตกรรม ทุนจัดงาน ข้าวปลา อาหาร ขนมนมเนย ตลอดจนข้อเสนอดี ๆ ในการจัดงาน ฯลฯ เรายินดีพูดคุยและพร้อมรับฟังไอเดียใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์กับงานครั้งนี้ :)

ศูนย์ศึกษามหานครและเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย