Bedava Transhümanizm Olur mu?

“E şimdi bu modifikasyonları, vücut geliştirme augmentasyonlarını, ölümsüzlüğü falan ilk parası olanlar mı alacak?”

Bakın arkadaşlar, TABİ Kİ DE PARASI OLANLAR ALACAK, tarihimizdeki en önemli teknolojik ve bilimsel atılımları ve bunların ürünlerini ilk önce ücretsiz olarak fakirlere mi dağıtacaklar ? Siz bunda mantık görebiliyor musunuz ? Şu söylemi kullanmadan önce bir kere oturup düşünün ben ne diyorum diye.

Bakın, mesela ölümsüzlük aşısı çıktı diyelim, ya da zekayı aniden 100'le çarpan beyin çipi, bunu kalkıp önce ve ücretsiz olarak fakirlere dağıtsalar, baştaki sözü diyenler ve komplo teoricileri bu sefer “fakirlerde test ediyorlar, beyin kontrolü yapacaklar” ve benzeri isyanlarla ayağa kalkarlar. Bu işin çıkışı yok zaten bu düşünce yapısı varken ortamda ne yaparsanız yapın suçlusunuz insanı geliştirmek istediniz diye. 1945'ten sonra Nazi’lerin çarpık öjeni fikrinin yarattığı reaksiyonun kalıntıları hep bu zaten bu bilinen bir olgu.

İkincisi, ne biçim sosyalist bir kafa yapısı hakimse insanların büyük kısmında, devamlı bir takım şeyleri bedava istiyorlar ve bunun hakları olduğunu iddia ediyorlar. Arkadaşlar, bütün bu teknolojiler, bilimsel atılımlar, hizmetler ve ürünler, bunların arkasında binlerce insan çalışıyor, kafa patlatıyor, ömür harcıyor. Bunların arkasında çalışanların hepsi insan ve bu insanlar bedava çalışamazlar, böyle bir dünya yok. Devlet ödesin paralarını derseniz, para yine cebinizden çıkacak üstelik kullanmak, yararlanmak istemeyenlerin de ceplerinden VERGİ OLARAK çıkacak hem de devasa vergiler, gelir verginizin aniden %65–85 aralığına fırladığını bir düşünün, bunu kimse istemeyecektir, özellikle de transhümanist teknolojileri kullanmak istemeyenler.

Fakülteden başlayıp köşedeki dükkan, hastane ya da marketinize gelene kadar arada binlerce insan çalışıyor, binlerce makine çalışıyor, bunların bedava olmasını istemek bu insanlara haksızlık etmektir.

Üçüncüsü her yeni teknolojide olduğu gibi önce daha varlıklı olanlar alacaklar, tester de onlar olacak, sonra hızla yaygınlaşıp herkesin erişimine açık olacak tüm bahsi geçen teknoloji, ürün ve hizmetlerin. Esas tartışma kim alabilecek alamayacak şeklinde olmayacak, kimler almak istiyor, kimler almak istemiyor ve kimler başkalarının da almasını istemiyor şeklinde olacak.

İşte o başkaları da almasın diyenler, onlar sorun olacaklar.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.