NAZİLER ! IRKÇILAR SİZİ !

İlginizi çektiğimize göre şimdi sadede gelelim. Bir çok insan transhümanistleri, pozitif öjeni (eugenics) ve genetik modifikasyonla anadan doğma özelliklerin değiştirilmesi ve hataların giderilmesi gibi olguları destekledikleri için nazizme yakın olmakla ya da ırkçılıkla suçluyorlar.

Genel olarak kapitalizmle bir kavgamızın olmamasını da, hatta serbest piyasa ekonomisine olumlu bakmamızı da özellikle sol ve islami muhafazakar çevreler bizi faşizm vs suçlamaları için çok uygun bir zemin olarak görüyorlar, bu algıyı bir kırmamız gerek öncelikle.

Naziler ya da faşistler DNA NEDİR BİLMİYORLARDI, ırk tezleri bilimsel ırklarla alakası olmayan idealize edilmiş ve romantik milliyetçi nosyonlarla uygunlaştırılmış politik doğrucu hipotezlere dayanıyordu, öjeni metodu olarak da son derece ilkel ve yavaş olan, öldürme (negatif öjeni) ve selektif üreme (pozitif öjeni) kullanmaya çalışıyorlardı, bu iki metod da hem uygulamada pratik olmayan hem de ÇOK ÇOK YAVAŞ etki eden genetik modifikasyon metodlarıdır, ziyadesiyle de ilkeldirler.

Mevcut genetik modifikasyon teknolojisi CRISPR hali hazırda bir hizmet olarak yerini almaya başladı hastanelerde ve araştırma merkezlerinde, CRISPR modifikasyonu ile mevcut ırksal yapı zaten artık geçersiz hale gelecek — kaldı ki saf ırk olarak kalabilmiş millet yok gibi birşey zaten — yani üstün ırk tezleri tamamen manasını yitirecek bu modifikasyonlarla.

Bir başka nokta ise Transhümanizmin amacı. TH, insanları ayıklayıp yok ederek insanlığı ileri götürmek istemiyor, TÜM İNSANLARI — yani isteyenleri sadece — UZUN ÖMÜRLÜ, CANLI, SAĞLIKLI VE DOĞDUĞUNDAN DAHA ÜSTÜN HALE GETİRMEK İSTİYOR KİMSEYİ ÖLDÜRMEDEN bunu hatta bir medyan okuma (challenge) olarak görüyor. TH bir bilim-teknik akımı olarak, bir felsefe olarak YAŞAT prensibine dayanıyor, işine gelmeyeni öldür değil.

Bu yüzden Nazizmle faşizmle bir alakası yoktur, serbest piyasa ekonomisinin de bunlarla bir alakası yoktur, solun bir yanılgısından ibarettir her serbest piyasa destekçisini faşist saymak, Faşizm nedir açıp okumamış olmaktan esaslı bu ciddiye almıyoruz zaten bu açıyla geleni. Öjeni ve genetik modifikasyonlar da gözünüzü korkutmasın, gereksiz ölümlerin, acının ve ızdırabın önüne geçmekten başka bir şey yapmayacak gerçek genetik çalışmaları.

Like what you read? Give Laughing Man a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.