Trendyol Tech
Published in

Trendyol Tech

Photo by Margot RICHARD on Unsplash

Dynamic Config&Secret Management Sürecimize Tamamen Farklı Bakış🔮👀

https://gist.github.com/developer-guy/92af7f6b01c881d574f3f83212b50974

⚠️ Konu başlangıçta oldukça soyut gelebilir ama yazının sonunda bir demo yaptığımızda her şeyin kafanızda oturacağından eminim, o yüzden yazının sonuna kadar okumayı ihmal etmeyin lütfen.

https://gist.github.com/developer-guy/995d0166bbf1e93d3cc1a35e48078023
https://alibaba-cloud.medium.com/open-container-initiative-oci-specifications-375b96658f55

⚠️ OCI Image Spec şuanda Docker Image Manifest Version 2.2 ye dayanıyor, dolayısıyla bir Docker Image’ni yukarıdaki göstermiş olduğum OCI formatında analiz etmek için adında bir araçtan faydalanabilirsiniz.

https://gist.github.com/developer-guy/0d075dcdd1ebfe6e5a7240f2416f6f99

⚠️ Eğer OCI Image formatından nasıl oluşturabileceğinizi merak ediyorsanız, ve araçlarına bakabilirsiniz.

https://gist.github.com/developer-guy/e9bee872f145d2716b702152175c4f12

⚠️ Hatta bu Kubernetes Auth Method’un otomatik olarak cluster bazlı aktifleştirilmesi sürecini de biz webhook uygulamamız tarafında yönetiyoruz dilerseniz siz de böyle bir süreci kurgulayabilirsiniz, yani uygulama henüz başlarken üzerinde çalıştığı Kubernetes clusterı için bir Auth Method tanımlanmamışsa ilk işi bunu oluşturuyor diyebiliriz.

👨‍💻 Demo

https://gist.github.com/developer-guy/3239e51c64ab31467736dedb75bab614

⚠️ Demomuzda Consul’e tarafına pek değinmiyor olacağız ama yukarıda bahsetmiş olduğum envconsul ile sizler de localinizde denemeler yapabiliriz, konsept tamamen aynı.

⚠️ Kubernetes Operator kavramının ne olduğunu merak ediyorsanız, bu detaylarına bakabilirsiniz.

https://gist.github.com/developer-guy/3150ea620fe74b1f7554d8bdc1119cdf
https://gist.github.com/developer-guy/a5d7cd14526adcec66304c354709661d
https://gist.github.com/developer-guy/c6ad80ed512833544939dbad65ace0ac
https://gist.github.com/developer-guy/eb25cc71db2fd756fd10dff58fdfcaa8
https://gist.github.com/developer-guy/9033a0266218929a3e8e2a5c9f8c5234
https://gist.github.com/developer-guy/88e8a3756f7b3317f4db29f13520085d
https://gist.github.com/developer-guy/0ed958769490733564e448e63f57052d
https://gist.github.com/developer-guy/63dfef98261e965b1c0edb0f55398b78

📝 Özet

👀 Referanslar

--

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
developer-guy

developer-guy

I do mostly Go, Kubernetes, and cloud-native stuff ⛵️🐰🐳

More from Medium

StreamNative Pulsar Operator Tutorial Part 2

Building Multi-Architecture Containers on OCI with Podman

Manage Kubernetes Admission Webhook's certificates with cert-manager CA Injector and Vault PKI📝…

How to deploy Scalar DB Server on Kubernetes