Tạo một website cho riêng mình với chỉ 10 phút — Phần 2

Có một điều mà mình quên nói là lý do tại sao mình lại chọn Tumblr. Mặc dù thời buổi công nghệ này, có rất rất nhiều dịch vụ cho phép chúng ta tạo một trang web nhanh chóng. Nhưng mình chọn Tumblr vì:

  1. Luôn miễn phí và không giới hạn. Sẽ có nhiều dịch vụ giúp mình dễ dàng tạo web site, có một list ở đây, nhưng có cái thì giới hạn dung lượng (tối đa 500Mb), giới hạn dung lượng mỗi file (<5Mb), thời gian dùng trong 30 ngày, nếu muốn custom tên miền thì phải trả cho nó một cái phí + phí mình mua tên miền. Vậy đó, miễn phí và không giới hạn. Còn gì bằng?
  2. Một phút có ngay blog riêng của mình. Không phải đăng ký nhiều thông tin, thiết lập các thứ, email và mật khẩu là đủ.

Đó là lý do mình chọn tumblr, thay vì wordpress hay các dịch vụ khác. Còn bây giờ, nếu bạn muốn web mình đẹp hơn và dần dần xuất hiện trong các kết quả tìm kiếm của google (SEO) thì sẽ tốn nhiều hơn một phút đó nha.

1. Tùy chỉnh giao diện

Bài trước mình có so sánh mẫu gốc và mẫu mình custom lại, trông khá hơn nhiều đúng không, ít nhất là đối với mình.

Theme gốc là Oscar ( link cài đặt ), nó có khá đầy đủ, ngoài các chức năng cơ bản của một blog (like, tag, responsive,…) nó còn có phần comment (sử dụng Disqus.com), sử dụng nguồn font miễn phí từ google, thêm Google Analytic để track người dùng vào site của mình. Nó có khá đầy đủ những cái mình cần.

Tùy chỉnh những thành phần căn bản.
Các bạn vào phần Edit Apperance để thay đổi. Ở đây, khi bạn cài Oscar, mình có thể thay đổi logo, màu chủ đạo, font cho title và body với Google Font,… và nhiều thứ khác.

Riêng với font, bạn có thể vào https://fonts.google.com/?subset=vietnamese để xem danh sách font có hỗ trợ tiếng Việt, bạn chỉ cần copy tên font và past vào là được.

Ngoài ra, bạn có thể thêm những trang con với chức năng “Add a page”. Đó có thể là trang About — thông tin cá nhân bạn muốn chia sẽ, hoặc những category của bạn (ở trên trang của mình là UX, Design, Creativity,…)

Tùy chỉnh nâng cao.Nếu bạn biết về CSS và HTML căn bản, bạn có thể thoải mái tùy chỉnh web của mình thành gì cũng được.Click vào phần “Advance Options” ở phía dưới cùng rồi nó có một khung có tiêu đề “Add Custom CSS”, bỏ CSS của bạn vào đây nhé.Mình dùng khá nhiều CSS để thay đổi nó theo ý mình (thành quả của 5 năm học IT đó :D).

Lưu lại và mở web của mình lên xem thành quả. Bạn hài lòng chứ? Nếu CSS khó quá thì bạn có thể thuê mình, mình làm CSS giỏi lắm 🤣

2. Báo với Google là website của mình tồn tại.

Thật thì ban đầu mình nghĩ, khi mình đã có trang web rồi thì nếu mình google thì web mình sẽ xuất hiện thôi, nếu không ở trang đầu thì cũng ở trang cuối. Nhưng chúng ta phải báo với Google các bạn ơi, bắt buộc đó. Không đăng ký thì mình không bao giờ xuất hiện trong danh sách tìm kiếm.

Để đăng ký, vào link này http://www.google.com/webmasters/tools/ và điền đường dẫn của web vào form, sau đó submit sitemap của mình (tất cả các trang tạo từ tumblr để trang site map ở http://site.tumblr.com/sitemap.xml. ).Vậy là từ giờ, bạn có cơ hội xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của google rồi đó.

3. SEO

Đứng đầu trang một khi người ta tìm kiếm những từ khóa liên quan đến site của bạn là mục tiêu tối cao của SEO.

Mình không phải là một chuyên gia về SEO, nhưng theo như mình được biết, làm SEO cần thời gian, xây dựng dựa vào nội dung những bài viết, và một vài tip cơ bản như sau.

Thêm Post SummaryỞ phần Edit Html, bạn nhấn Ctr + F để tìm từ {title}, thay dòng code này bằng:

<title>{block:PostSummary}{PostSummary} — {/block:PostSummary}{Title}</title>

Điều chỉnh meta tag cho titile và descriptionBạn tiếp tục search từ name=“title” và name=“description” để điều chỉnh nó thành như sau:<meta name=“title” content=“{block:PostSummary}{PostSummary} — {/block:PostSummary}{Title}” />

<meta name=“description” content=“{block:PostSummary}{PostSummary} — {/block:PostSummary}{Title} — {Description}” />

Thêm keywords thích hợp vào meta tag keywordsBạn tiếp tục Ctr + F tìm “<meta”, past dòng này ngay trước dòng bạn vừa tìm ra (nếu bạn biết về Html thì sẽ biết những meta tag nằm ở phần Head)

<meta name=“keywords” content=“{block:Permalink}{block:Posts}{block:Tags}{Tag}, {/block:Tags}{/block:Posts}{/block:Permalink}” />

Vậy là xong, giờ là việc của bạn, xây dựng nội dung cho web của mình, post bài thường xuyên để thứ hạng trong google càng ngày càng cao nha.
Bạn có thể tìm những người là SEO chuyên nghiệp giúp bạn phần này, nhưng bạn cũng có thể làm như những chỉ dẫn của mình.

Chúc bạn may mắn.


Originally published at totorodesigns.com.

Like what you read? Give Trong Nguyen a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.