Dankzij de klankbordgroep komt TROWA steeds verder. Op naar de regiosessies!

Je zal het ondertussen wel weten: team TROWA is flink bezig met het ondersteunen van alle waterschappen bij het maken van een waterschapsverordening op een doelgerichte digitale manier. We helpen het proces te implementeren en werken toe naar regels op een doelgerichte, digitale manier.

Waar we naartoe werken

Belangrijkste doel is het opleveren van producten waarmee de waterschappen zelf aan de slag kunnen. Project TROWA is daarom onderverdeeld in drie werkpakketten, elk met een eigen product owner. Om de kwaliteit van de producten te waarborgen bestaat er een klankbordgroep. De mensen binnen die groep reviewen de opgeleverde producten van het ontwikkelteam. Ook ondersteunen zij het brainstormen over de bij de producten behorende werkvormen voor het overbrengen van de methodiek. Deelnemers van die klankbordgroep zijn waterschappers, samenwerkingspartners in de regio en leden van de koepelorganisaties.

Het ontwikkelteam gebruikt alle feedback vanuit de klankbordgroep om te komen tot producten en werkvormen met een zo groot mogelijk draagvlak. Het ontwikkelteam deelt de tussentijdse producten en werkvormen tijdens de regiosessies met de waterschappen. De eerste regiosessies staan al gepland, voor Noord- en Zuid-Nederland: op 2 april in Zwolle en op 8 april in Den Bosch.

We doen het samen: al veel input verzameld

Op donderdag 28 februari hebben we een klankbordgroepbijeenkomst georganiseerd in Amersfoort. Het ontwikkelteam heeft daar weer veel input verzameld voor de regiosessies op 2 en 8 april. De middag begon met een interactieve kennismaking, zodat iedereen elkaar wat beter leerde kennen. Hierop volgde een gesprek tussen de product owners van werkpakket een en twee. Centraal stond de terugblik op afgelopen periode en een statusupdate van de ondertussen ontwikkelde producten door het ontwikkelteam. Dat leverde goede vragen op vanuit de klankbordgroep.

‘’Met alle TROWA producten moet de connectie worden gelegd met de huidige werkzaamheden van waterschappers.’’ — deelnemer klankbordgroepbijeenkomst TROWA

Een enorme stroom gedachten en ideeën

Na de kennismaking en het gesprek begonnen de workshops. De eerste workshop ging over het aanbod van de leer-, werk- en ervaarsessies van TROWA. Tijdens de andere workshop konden deelnemers informatie ophalen over de ideeën voor de inhoud en opzet van de regiosessies. De klankbordgroep kwam met mooie feedbackpunten en tips. Het ontwikkelteam neemt deze mee in de voorbereiding van beide regiosessies. Zo gaf de groep bijvoorbeeld aan dat er behoefte is aan kleine en concrete stappen en instrumenten waarmee de waterschappen aan de slag kunnen.

Na een verdiend kopje koffie sloten we de middag af met een inhoudelijke workshop over één van de instrumenten van TROWA: het werken met beslistabellen. We onderzochten hoe deze workshop overkomt op de deelnemers en wat er in de praktijk voor nodig is om met de beslistabellen aan de slag te gaan.

‘’De urgentie van de transitie Omgevingswet landt onvoldoende bij ons in het management, op het moment is de capaciteit ervoor lastig vrij te maken.’’ — deelnemer workshop

Het was een middag vol nieuwe ideeën, tips en tops. Een middag die nog veel langer kon duren; deelnemers bleven ook na de workshops nog lang met elkaar sparren. ‘’Ik heb projectleiders gesproken die ook nog aan het begin van de transitie staan en daarin zoekende zijn”, zo gaf één van hen aan. Dankzij alle uitgewisselde gedachten en feedback heeft het ontwikkelteam veel informatie en tips voor de komende periode. Bedankt aan alle deelnemers!

Wil jij ook meedenken met TROWA?

En ben je benieuwd naar de producten die we tot nu toe samen hebben ontwikkeld? Meld je dan aan voor de regiosessies op 2 en 8 april.