Leren door te doen: onze werksessie bij waterschap De Dommel

Het is donderdagmiddag 21 februari. Gijs Woldring (Hoogheemraadschap van Delfland) en ik, Yanda van Dijk (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden), organiseren vanuit team TROWA samen een werksessie bij waterschap De Dommel. Belangrijkste doel? Juridische regels begrijpelijk maken, in gewone mensentaal dus. Dat noemen we “doelgerichte regelgeving”.

Even ter herinnering: dit is TROWA

(Transitie Omgevingswet Waterschappen) is het projectteam dat de waterschappen helpt bij het onderling delen van kennis en ervaring rond het invoeren van de digitale waterschapsverordening, zoals bepaald in de Omgevingswet. Belangrijk onderdeel hiervan: de juridische regels. Tijd om die begrijpelijk te maken en te snappen waarom de regels bestaan.

Doelgerichte digitale regelgeving

De middag begon met een fijne aftrap. De werksessie was al goed afgestemd qua inhoud met waterschap De Dommel. De groep die klaar zat was enthousiast om aan de slag te gaan, te beginnen bij de basisprincipes van doelgerichte, digitale regelgeving.

Saskia Luijdens, de Projectleider/Programmamanager Implementatie Omgevingswet (PIO) van de Dommel, trapte af met een hartelijk welkom en het nut en de noodzaak van doelgerichte regelgeving. Iedereen begreep: het is van groot belang de aan de waterschapsdoelen gekoppelde juridische regels in begrijpelijke taal te gaan gieten.

Tijd om aan de slag te gaan! We startten met het toetsen van de (voorbeeld)doelenbomen. Herkent het team van de Dommel de doelen, gedacht vanuit hun specifieke activiteitenregels? In twee groepen gingen medewerkers van De Dommel aan de slag. Met de bestaande regels voor het aanleggen van een dam met duiker werd getoetst of de doelen herkenbaar waren voor hun regelgeving. Dit bleek het geval! Men kreeg ook meteen inzicht in het bestaansrecht van de regels. Willen we de aanleg van een dam met duiker in b-watergangen overal hetzelfde behandelen? En snappen we zelf waarom we deze regels nu stellen?

En door. Wat betekent het om een beslistabel te maken? Een groep heeft de teksten van de bestaande regels voor een dam met duiker omgezet in een beslistabel. Dat riep vragen op over nut en noodzaak van bestaande regels. De andere groep probeerde om compleet nieuwe regels in een beslistabel te schrijven. Dat viel nog niet mee! Conclusie: het werkt om de bestaande regels in een beslistabel weer te geven en daarbij het doel van de regel te vermelden.

Trots op de resultaten. Blik op vooruit

We hebben hard gewerkt die middag. En niet voor niets, we zijn trots op de uitkomsten. De doelenboom die vanuit TROWA als voorbeeld is opgeleverd is inhoudelijk getoetst en herkend door medewerkers van De Dommel. Er is geoefend met het maken van een beslistabel. We hebben daarbij samen ontdekt dat het beter werkt om dit op basis van bestaande regels te doen. En misschien wel de belangrijkste uitkomst: waterschap De Dommel heeft concrete vervolgstappen uitgezet om zelf aan de slag te gaan. Het integrale team gaat de regels van een activiteit zelfstandig toetsen aan de doelenboom en hier een beslistabel voor maken. En TROWA heeft, dankzij alle deelnemers, een goed beeld van wat er goed ging en wat er nog beter kan.

  • leuk en leerzaam
  • nog meer voorbeelden voor uitgewerkte activiteiten
  • leerzaam en zeer nuttig!
  • iets meer starten met uitleg waarom doelgericht
  • de combi theorie en praktijk was duidelijk

Doe jij ook mee?

Wil jij ook meer weten over doelgerichte digitale regelgeving? Meld je dan aan voor een van de twee regiosessies:

  • 2 april regio Noord in Zwolle
  • 8 april regio Zuid in Den Bosch

Help je liever mee met het ontwikkelen van de methode doelgerichte digitale regelgeving voor en met de waterschappen? Graag! Is jouw waterschap al bezig met het implementeren van een doelenboom, het maken van beslistabellen of aan de slag met werkingsgebieden? Wil je graag jullie ervaringen met stappen van de methode delen met andere waterschappen? Geef je dan op om het ontwikkelteam te ondersteunen. Denk je liever mee bij (concept)producten die het ontwikkelteam maakt? Ook fijn. Geef je dan op voor de klankbordgroep. Je kunt dan elke drie weken meedenken en -leren over de (deel)producten die het ontwikkelteam oplevert.

Wil je met jouw waterschap ook aan de slag met doelgerichte digitale regelgeving? Of heeft jouw waterschap een frisse doorstart nodig? Neem dan contact op met team TROWA (trowa@hetwaterschapshuis.nl), we denken graag met je mee.