Trys kubai
Published in

Trys kubai

Istorinis Vilnius per „Minecraft“

„Minecraft“ žaidime atgyjęs istorinis Vilnius suteikia galimybę pamatyti, kaip atrodė teritorija aplink Valdovų rūmus netgi 5 skirtingose epochose. Šiam projektui įgyvendinti prireikė 4 mėnesių, per kuriuos 16 moksleivių ir studentų atkūrinėjo istorines vietoves. Kelionę po skirtingus Vilniaus laikmečius jau galima patirti nemokamai atsisiuntus patį „Minecraft“ žemėlapį arba išvysti vaizdo įraše.

--

--

Trys kubai tai inovatyvus pramogų, naujųjų medijų ir bendruomenių tinklas, kurio tikslas lavinti visuomenę.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store