Trys kubai
Published in

Trys kubai

Nemokami „Minecraft“ edukaciniai nuotykiai moksleiviams su lietuviškų herojų balsais

Kompiuterinis žaidimas „Minecraft“ jauniems moksleiviams puikiai žinomas, tačiau nuo šiol su juo gali tekti susipažinti ir mokytojams bei tėvams. Švietimo inovacijas diegiantys „Trys kubai“ pristato edukacinius nuotykius, kuriuos drauge kūrė moksleiviai bei žinomi valstybingumo puoselėtojai: lenktynininkas Benediktas Vanagas, atlikėjas Gabrielius Liaudanskas-Svaras bei mokslininkas Liudas Mažylis.

--

--

Trys kubai tai inovatyvus pramogų, naujųjų medijų ir bendruomenių tinklas, kurio tikslas lavinti visuomenę.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store