Trys kubai
Published in

Trys kubai

„Paturbink Gediminą“ per „Minecraft“

Kartu su „LABAS“ komanda, „Trys kubai“ sumanė virtualioje erdvėje patobulinti Gedimino kalną ir pilį. Be to, sugalvota kartu pastatyti ir Katedrą, jos aikštę, varpinę, Lietuvos nacionalinį muziejų bei parkelį, esantį šalia jo.

Per 3 paras 12 statytojų sugebėjo atkurti ir „paturbinti“ šią Vilniaus vietovę iš 2,300,000 blokelių.

Iš viso statybos vyko tris paras, o naktimis žiūrovai jas galėjo stebėti tiesioginėje transliacijoje.

--

--

Trys kubai tai inovatyvus pramogų, naujųjų medijų ir bendruomenių tinklas, kurio tikslas lavinti visuomenę.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store