Sign in

TRZECIA NATURA

Rabaty deszczowe stają się ostatnio modnym elementem założeń ogrodowych i parkowych. Jednak w dobie pogłębiającego się kryzysu klimatycznego i wzmożonej działalności człowieka wpływającej negatywnie na nasz krajobraz i środowisko naturalne powinny one być elementem niezbędnym, a wręcz wymaganym przez przepisy prawa. Tak dzieje się już np. w Stanach Zjednoczonych, gdzie zgodnie z prawem, należy zagospodarowywać całą wodę opadową z terenu inwestycji, a jednym ze stosowanych tam rozwiązań są właśnie rabaty czy ogrody deszczowe.


Wychowałem się w rodzinie kultywującej etos leśnika. Wzorem był mój dziadek, pionier, który 70 lat temu organizował służby leśne na Ziemiach Odzyskanych. Dlatego z ciężkim sercem przychodzi mi obserwowanie dziś, jak leśnicy tracą zaufanie społeczne, na które pracowało kilka pokoleń. Niby noszą te same mundury, ale dawni opiekunowie lasów stali się współsprawcami masowej grabieży.

Zręby i karczowiska towarzyszące podróżującym po Polsce są tylko czubkiem góry lodowej. Prawdziwa rzeź lasów odbywa się z dala od dróg i jest dla większości obywateli niewidoczna. Wszyscy za to mijamy każdego dnia niekończące się konwoje tirów załadowanych drewnem. …


Magnolie pochodzące z Azji wszyscy znamy i kochamy. Każdej wiosny z niecierpliwością wyczekujemy, aby ich wczesne kwiaty ogłosiły nieodwracalne odejście zimy. Kwiaty magnolii zadziwiają swoją wielkością, przewyższającą inne gatunki rosnące w naszym klimacie, ale same drzewa są raczej mikrej postury, często wręcz przypominają bardziej rozrośnięte krzewy.

Jest jednak w magnoliowej rodzinie wyjątek od tej reguły, prawdziwa olbrzymka, stojąca ramię w ramię z największymi dębami. Znajdziemy ją gdzieżby indziej jak nie na kontynencie północnoamerykańskim, który obfituje w wiele dendrologicznych rekordów. …


Dwie niewielkie rzeki, jedna szersza, spokojniejsza o korycie rysującym meandry — Obra, druga Paklica, wartka w swym biegu, płytsza często spiętrzana, łączą się w okolicach wiekowego zamku w Międzyrzeczu. Ich wodę w swoim czasie, doskonale wykorzystano, by napełnić fosę i zrobić urokliwe stawy z wyspami — ozdobę parku kasztelanów. Miejsce polubiły kaczki krzyżówki, łabędzie i dzieci, które z radością, nie tylko zimą, karmią oswojone ptaki. Łagodne brzegi Obry kuszą wędkarzy odpoczywających przy swoich “kijach”. Siedzą samotnie, czasami ktoś ich zagaduje, ale przecież nie o rozmowę tu chodzi, tylko o ryby! A rzeka to dla nich ma…


Celem projektu Ogród Nomadyczny, prowadzonym przez Nowa Amerika Uniwersytät, jest poznanie autentycznych potrzeb i możliwości osób mieszkających na pograniczu polsko-niemieckim, pobudzenie lokalnych społeczności do spontanicznych inicjatyw prowadzących do tworzenia ogrodów społecznych jako wspólnej przestrzeni dla kultury oraz dyskusje z działaczami i publicznością na temat aktywnego udziału w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego.

Sieć społeczna i kulturalna Nowa Amerika została założona w 2010 roku. Nowa Amerika to metaforyczna przestrzeń, w której rodzą się nowe idee i rozwijają stosunki międzyludzkie. Jej miejsce w kulturze Europy wyznacza geograficzna linia Odry i Nysy. …


Zimą zwykle zapominamy o naszych ogrodach. W domowych pieleszach, wertując szkółkarskie katalogi, zaczytując się książkami i prasą ogrodniczą, wyglądamy wiosny. Niektórzy z nas przeczekują zimowe chłody otaczając się roślinami cieplarnianymi. Inni salwują się wyjazdami do krajów, gdzie mróz nie zagląda. Ale czy słusznie widzimy w zimie jedynie porę bezczynności i bezruchu w ogrodzie?

Zimą ogród może nam wiele zaoferować, jeżeli w jego tworzeniu uwzględnimy rośliny zachowujące walory dekoracyjne w okresie spoczynku. Drzewa i krzewy, przez naturę tak zaprojektowane, aby mogły stawić czoła zimowym warunkom, są do tej roli bardziej predestynowane niż rośliny zielne. Zaschnięte owocostany, pędy i liście wielu bylin…


Ogród Botaniczny Missouri, St. Louis

Jak przystało na stolicę Nowej Ameriki mamy w naszym dwójmieście liczne instytucje kultury zaświadczające o jego prestiżu. Tak więc znajdziemy tu uniwersytet europejski, muzea, galerie, teatry i kina, orkiestrę symfoniczną, liczne festiwale sztuki oraz stadion olimpijski. Do tego trzeba dodać słubfurcki parlament i takiż bank, radio i gazetę. A mimo tego Słubfurtowi brakuje czegoś, co można znaleźć w każdej europejskiej stolicy, a mianowicie ogrodu botanicznego z prawdziwego zdarzenia (bo ten przy ulicy Lienau jest nim tylko z nazwy). Ogrody są najbardziej wysublimowanym przedstawieniem stosunku Człowieka do Natury. Ich niezliczone odmiany zdobią krajobraz w całej Europie i stanowią przekonujące świadectwo długiego…


Uniwersytet Pensylwanii, Filadelfia

Każdego dnia obserwujemy i uczestniczymy w gwałtownym rozwoju mediów społecznościowych. Odgrywają one coraz większą rolę w niemal wszystkich sferach naszego życia. Nie może więc dziwić, że wykorzystywane są także w różnych formach działalności i zaangażowania społecznego. Od Facebooka do Instagrama… wiele osób wynajduje nowe sposoby na łączenie się i współpracę w celu zwalczania lub wspierania zjawisk społecznych, które w jakiś sposób ich dotyczą. Internet pozwala nam publikować i rozpowszechniać nasze poglądy, opinie i idee na cały świat w ciągu zaledwie paru sekund. Małe grupy mogą się łączyć z innymi wyznającymi te same wartości i tworzyć większe organizacje. …


Owoce zebrane z czyżni

Czyżnie istnieją naprawdę. Czyżnie zamieszkują literaturę botaniczną i leśną, dokąd trafiły z gwary ludowej okolic Kutna w 1963 roku, ale na próżno szukalibyśmy ich w słownikach języka polskiego. Towarzyszą nam na co dzień, a mimo to zwykle nie zauważamy ich. A jeśli nie zauważamy, to nie możemy ich cenić, a tym bardziej chronić. A przecież bez nich w wielu miejscach krajobraz ograniczałby się do monotonii schemizowanych i zmechanizowanych pól, na których „uprawia” się głównie dotacje unijne. Naukowo czyżnie są definiowane na wiele sposobów i mają kilka przypisanych im nazw łacińskich, z których najładniejszą jest chyba Prunetalia. Zajmują miejsca najbardziej niedostępne…


Nawet gdy nie kwitną, byliny tworzą piękne mozaiki z rozmaitych liści różniących się kształtem, odcieniem zieleni i wielkością

Od wielu lat byliny są niezastąpionym elementem ogrodów i parków, a ostatnimi czasy coraz odważniej wkraczają nawet na miejskie zieleńce i pasy przyuliczne. Popularność różnych gatunków i grup bylin raz rośnie, raz spada, zgodnie z nakazami mody. Podobnie zmienia się również sposób, w jaki się je aranżuje na rabatach. Dzisiaj zastanawiając się, jakie gatunki i odmiany wybrać, zwracamy uwagę nie tylko na ich wygląd i porę kwitnienia, ale również na wymagania siedliskowe, a więc na to czy będą dobrze rosły — bez szczególnej pomocy z naszej strony — w warunkach, w których przyszło nam tworzyć ogród. Coraz częściej wybieramy rośliny…

TRZECIA NATURA

o krajobrazie

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store