#1

366 podwórek #1

Od niemal trzech tygodni, codziennie publikuję zdjęcia podwórek na instagramie. W tym poście zbieram 14 pierwszych, które znalazłam na Kazimierzu i Podgórzu. Moim celem jest 366. Trzymajcie kciuki :)

#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12
#13
#14
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.