HOUSE OF CARDS (2013- ), Beau Willimon

La sèrie es centra en el matrimoni de Frank J. Underwood i Clare Underwood. A través d’ells som partícips de la seva lluita per aconseguir la presidència dels Estats Units. La mentida, la cobdícia, l’ambició són algun dels ingredients que formen la trama i que mantenen l’espectador en suspens davant què passarà.
I la pregunta que ens fem els espectadors és: on es troba el límit per Frack Underwood?

Entre els elements que destaquen en la sèrie trobem des dels aspectes més tècnics i audiovisuals, la seqüència de les escenes així com la música que acompanya la mateixa. Ha estat dirigida per personalitats com David Ficher i James Foley. També destaquen les interpretacions de Kevin Spacey, Robin Wright i Michael Kelly.

La direcció és exquisida aconseguint atrapar en cada nou capítol. Resulta impossible resultar indiferent a la mateixa dotant-la d’un caire cinematogràfic a l’alçada d’una pel•lícula de Hollywood.

Produïda per la plataforma de streaming Netflix, House of Cards s’ha convertit fins a la data en una de les millors apostes per la productora i els seus números l’avalen. Als Emmy Awards de 2013 va estar nominada a nou categories de les quals va guanyar tres premis, incloent a la millor direcció i millor guió. Igualment va rebre dos Globus d’or al Millor actor i Millor actriu d’una sèrie de drama per Kevin Spacey i Robin Wright.

Recomanat per @Aristhan

Like what you read? Give Biblioteques LH a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.