LITTLE BRITAIN (2003–2005), David Walliams i Matt Lucas

La gran majoria de nosaltres coneixem bé com és l’humor britànic gràcies a sèries de televisió mítiques com Mr. Bean, Monty Python o Benny Hill. Els hi encanta riure’s de tot i de tots però, sobre tot, d’ells mateixos. Encara que pugui semblar contradictori, ja que els anglesos estan molt orgullosos del seu país, son especialistes en agafar el pitjor de la seva cultura i fer-hi una paròdia que reflecteixi els seus defectes multiplicats per mil.

El programa d’esquetxos, creat pels comediants David Walliams, convertit desprès en jurat del Factor X britànic, i Matt Lucas són uns dignes hereus del millor humor britànic que va triomfar al 80 i 90.

Little Britain, malgrat el seu to humorístic, es una bona radiografia de com és d’heterogènia la societat anglesa a través de personatges que s’han fet molt populars a Anglaterra. Des de Vicky Pollard, l’adolescent conflictiva amb molts fills; Daffyd, l’homosexual homofòbic, o en Lou i l’Andy, que viu en una cadira de rodes, tot i que en realitat pot caminar, i viuen de les ajudes socials.

La primera i segona temporada estan disponibles a la Biblioteca Tecla Sala i la tercera la podeu trobar a la Biblioteca Plaça d’Europa.

Recomanat per @tasnimaslam

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.